---

2020 – året som inte blev som vi tänkte…

Inte visste vi för snart ett år sedan att nyårslägrets tema Jesus är Kung skulle få ett nytt perspektiv under 2020. Vi hade tankar och planer för Strandhem. När vi nu med facit i hand kan se hur annorlunda det blev kan vi konstatera att Jeremias ord fortfarande gäller: Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Att Jesus är Kung har under det år som ligger bakom oss varit vår trygghet och vårt hopp. Och nu påminns vi igen om detta genom barnet i krubban

 

---

TACK !

Det är med stor tacksamhet som vi ser tillbaka, först och främst till Herren för hans nåd och välsignelser över oss men också till alla er Strandhemsvänner som såväl genom generösa och frikostiga gåvor som genom engagemang i stort och smått gjort det möjligt att trots allt bedriva viss verksamhet. Stort tack också till engagerad personal, ni gör ett fantastiskt arbete. Även om det planerade nyårslägret tyvärr inte kan genomföras så stämmer temat väl in på er: Passion for people!

---

 

Vi minns med glädje…

Det har genomförts en mängd program och verksamheter under året. Vi minns särskilt konfirmationslägret i somras som, trots restriktioner och begränsningar, blev väldigt lyckat. Barnlägren både i somras och friluftslägret i höstas uppskattades av både barn och ledare. Hösten inleddes med att ett nytt gäng flyttade in på Strandhem för att gå Bibelskola. De har under större delen av hösten kunnat genomföra normal undervisning i klassrum till skillnad från i våras då den var digital. Tyvärr har inga längre resor kunnat genomföras. Sen har missionsakademin också kunnat starta vilket är särskilt glädjande.

Digitala möten har under 2020 blivit en verklighet för många i världen, så också på Strandhem. Kvällsbibelskola, sammanträde, konfirmation, sommarmöte är några exempel.

Mot slutet av året har vi vant oss vid att få avnjuta Strandhems julbord. I år har det serverats på lite annat sätt, genom portionsförpackade ”kalla och varma tallrikar”. Eftersom ni därför inte besökt Strandhem så har ni inte heller fått se vår alldeles nya entré och reception.

---

Vi minns också…

…det som tyvärr fick ställas in; seniorakademin, PLUS-läger, bibeldagar, kalas och bjudningar, loppis och auktion. Vi hoppas och ber att dessa verksamheter ska kunna startas upp igen under 2021.

---

Fortsätt be och ge

---

Året som gått har utmanat vår ekonomi på ett särskilt sätt. Inkomsterna från både externa och egna evenemang har minskat och gör att vi ber er Strandhemsvänner om fortsatt stöd och hjälp. Tänk gärna på oss också när julklappar köps och julgåvor skickas. Stort tack till alla er som redan gjort det!

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte
    över dem som vördar honom.
 Han har gjort väldiga gärningar med sin arm,
    han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.
 Härskare har han störtat från deras troner,
    och de enkla har han upphöjt.
 Hungriga har han mättat med sitt goda,
    och rika har han skickat tomhänta bort.

Luk 1:50-53

 

Julhälsning från Strandhems styrelse

---