Formas genom att göra något för andra

En gång i veckan har alla i klassen tjänande. Det hjälper oss att flytta fokus från oss själva till andra människors behov. Det är att praktisera den kristna tron på ett konkret sätt. Det kan vara att hjälpa till med konfirmandarbete, vara ledare i en ungdomsgrupp, hjälpa skolbarn med läxläsning, jobba på ett kristet café, besöka äldre, evangelisera på skolor etc.

Utöver att tjänandet ger en varierad vardag ger den dig:

  • Utmaningar där din tro får ett utlopp.
  • Möjlighet till att tjäna andra med dina gåvor.
  • Möjlighet för dig att upptäcka nya saker om dig själv och vilka gåvor och passioner du har.