Be för oss och med oss på Strandhem

Strandhem finns därför att människor har bett. Gud hör våra böner och är villig att svara. Det är ett stort privilegium att gå till Gud i bön och ett viktigt arbete bakom all den verksamhet som bedrivs på Strandhem.

Tisdagar kl. 11 bjuder vi in alla de som vill dela bönen med oss. Det sker i all enkelhet i kapellet i huvudbyggnadens källare under ledning av Lasse Johansson. Efteråt får man gärna stanna kvar och äta med oss eller passa på att besöka bokhandeln.

Jag säger er: Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta , och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas.
  Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”
 (Luk 11:9-13)