”Lidande i den världsvida kyrkan” Denna kväll gör vi en global utblick över lidandet inom den kristna kyrkan. Vi gör det med avstamp från 1 Pet 5:9: "Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden." Del...