Bibelskolans lärare

Magnus Hagström

Kursföreståndare

Magnus har arbetat flera år i olika församlingar och som missionär i Etiopien. Han har ett stort hjärta för bibelundervisning och mission, både i Sverige och utomlands. Magnus är präst i Svenska Kyrkan.

@: magnus.hagstrom@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

“Vårt förtroende för Bibeln ökar när vi tar oss tid att studera den på allvar. Om detta går hand i hand med en öppenhet för den helige Andes kraft så sker ofta stora förändringar. Målet är att vi ska lämna Strandhem med en hunger efter att upprätta tecken på Guds rike.”

Daniel Lyckander

Lärare

Daniel håller i lektionerna om Romarbrevet och undervisar i temaämnen. Han är teolog och har tidigare arbetat flera år för Credo – Sveriges evangeliska student och gymnasiströrelse. Daniel är en aktiv medlem i ELM i Örkelljunga.

 @:  daniel.lyckander@strandhem.nu

tel: 0732-014670

”Jag längtar efter att fler ska få nås av och befästas i de goda nyheterna om Jesus Kristus.”

Daniel Hjort

Lärare

Daniel är uppväxt inom ELM och har arbetat flera år i Hagakyrkan i Markaryd. Han är präst i EFS och teologie doktor i Nya testamentet.

@:  daniel.hjort@strandhem.nu

tel: 0739-28 49 17

”Jag brinner för att människor ska få upptäcka den stora rikedom som finns i Bibeln, att genom studier försöka förstå Guds budskap till oss, få formas av det och tillämpa det i församlingsliv och vardagsliv. Min längtan är att vi tillsammans, genom Guds Ord och Ande, får växa i lärjungaskap och bli mer och mer lika Jesus Kristus.”

Birgitte Olsen

Lärare

Birgitte är uppväxt i ELM:s motsvarighet i Danmark och arbetar både med bibelskolan och Strandhems och ELM:s barnverksamhet. På bibelskolan arbetar hon främst med själavård. Birgitte är utbildad socionom. Under 2021 kommer Birgitte att avsluta sin tjänst för att med sin familj åka ut som missionär till Peru.

@: birgitte.olsen@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

John Breneman

Själavårdslärare

John är själavårdare, han är teolog och har en doktor of ministry. John driver Kristna själavårdsinstitutet (KRIS). Han har arbetat under många år arbetet med samtal, andlig vägledning, äktenskapskurser och utbildat själavårdare. Han är bosatt i Gråbo utanför Göteborg.

@: john.breneman@strandhem.nu

“I mitt uppdrag som själavårdslärare vill jag framförallt ge våra elever verktyg för att kunna lära känna Gud och sig själva på ett djupare plan, bearbeta deras inre, växa i kristuslikhet och bli utrustade för att kunna hjälpa sina  medmänniskor genom själavårdssamtal.”

Owe Johansson

Lärare

Owe är tidigare kyrkoherde i Kinna. Han är ofta kaplan under UngdomsOas sommarläger. Även om Owe är pensionär så fyller han gärna sin almanacka med mycket undervisning, prästerliga uppdrag och som ledare för konfirmandläger och gruppresor. Under läsåret är Owe en extra resurs i lärarlaget och följer ofta med på missionsresan.

@: owe.johansson@strandhem.nu

Hanna Hagström

Själavårdare

Hanna har varit missionär i Etiopien och är själavårdare på bibelskolan. Hon är civilingenjör och har läst sociologi. Hon jobbar för en konsultfirma och är gift med skolans lärare Magnus Hagström. Tillsammans har de fyra barn.

 @:  hanna.hagstrom@strandhem.nu

Gunilla Ludvigsson

Själavårdare

Gunilla är sjuksköterska och jobbar som kurator. Hon driver också ett företag där hon håller föredrag om t.ex. Downs Syndrom. Gunilla är också aktiv i organisationen Sisters International.

@: gunilla.ludvigsson@strandhem.nu

Erik Hector

Själavårdare

Erik är behandlingspedagog. Han har tidigare jobbat under många år med ungdomsarbete i Evangelisk Luthersk Mission Ungdom (ELU) och har drivit ett cafe: Café Engel i Ängelholm.

@: erik.hector@strandhem.nu

Benedikte Madvig Nilsson

Själavårdare

Benedikte är utbildad lärare och personalvetare. Hon har jobbat som rektor och har tidigare varit lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola. Hon arbetar idag med en konsultfirma.

@: benediktenilsson@gmail.com

Jens Wallin

Lärare

Jens är teolog och ELM-predikant. Han bor i Helsingborg med fru och barn där han även undervisar i ämnet kristendom på Pauliskolan.

@: jens.ola.wallin@gmail.com

Strandhems bibel- och lärjungaskola

Kontakta oss

Strandhems Bibel- & lärjungaskola

kursföreståndare Magnus Hagström

Tel: 0435-51477, 0704-36 33 39

Email: bibelskolan@strandhem.nu

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga