Bibelskolans lärare

Magnus Hagström

Kursföreståndare och präst

Magnus började som lärare på skolan 2013 och är med i den dagliga verksamheten. Han är präst i Svenska kyrkan, har arbetat som missionär i Etiopien och har ett stort hjärta för mission, andlig förnyelse och nyplantering av kristna gemenskaper.

@: magnus.hagstrom@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

“Vårt förtroende för Bibeln ökar vid ett seriöst och djupare studium. Om detta går hand i hand med en öppenhet för den heliga Ande kan vi få nåden att mogna till Jesusstudenter och lärjungar till Jesus Kristus. Vi kan få växa i kärlek till Gud och människor. Målet är att vi ska lämna Strandhem hungriga efter att upprättat tecken på Guds rikes ankomst, fylld av reformatorisk kraft.”

Daniel Lyckander

Lärare

Daniel är med i skolans dagliga verksamhet och undervisar i temaämnen. Han är teolog och har tidigare arbetat för Credo – Sveriges evangeliska student och gymnasiströrelse. Daniel började arbeta på skolan hösten 2017.

 @:  daniel.lyckander@strandhem.nu

tel: 0732-014670

Daniel Hjort

Lärare och präst

Daniel är präst i EFS och teologie doktor i Nya testamentet. Han har tidigare arbetat som pastor i Hagakyrkan i Markaryd. Daniel börjar arbeta på Strandhem hösten 2019.

@:  daniel.hjort@strandhem.nu

tel: 0739-28 49 17

”Jag brinner för att människor ska få upptäcka den stora rikedom som finns i Bibeln, att genom djupgående studier försöka förstå Guds budskap till oss, få formas av det och tillämpa det i församlingsliv och vardagsliv. Min längtan är att vi tillsammans, genom Guds Ord och Ande, får växa i lärjungaskap och bli mer och mer lika Mästaren, Jesus Kristus.”

Birgitte Olsen

Lärare

Birgitte arbetar både med bibelskolan och Strandhems barn- och gästverksamhet. På skolan arbetar hon främst med själavård och lärjungaträning. Birgitte är utbildad och erfaren socionom och började sin tjänst på Strandhem hösten 2015.

@: birgitte.olsen@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

John Breneman

Själavårdslärare

John är själavårdare, teologie doktor och ledare för Kristna själavårdsinstitutet (KRIS). Han har arbetat under många år arbetet med samtal, andlig vägledning, äktenskapskurser och utbildat själavårdare. Han är bosatt i Gråbo utanför Göteborg.

@: john.breneman@strandhem.nu

“I mitt uppdrag som själavårdslärare vill jag framförallt ge våra elever verktyg för att kunna lära känna Gud och sig själva på ett djupare plan, bearbeta deras inre, växa i kristuslikhet och bli utrustade för att kunna hjälpa deras medmänniskor genom själavårdssamtal.”

Owe Johansson

lärare och präst

Owe är tidigare kyrkoherde i Kinna och under många år kaplan under UngdomsOas sommarläger. Även om Owe är pensionär så fyller han gärna sin almanacka med mycket undervisning, prästerliga uppdrag och som ledare för gruppresor. Under läsåret är Owe en extra resurs i lärarlaget och följer med på missionsresan.

@: owe.johansson@strandhem.nu

Hanna Hagström

Själavårdare

Hanna har varit missionär i Etiopien och undervisar ibland på bibelskolan. Hon jobbar som ingenjör för en konsultfirma och är gift med skolans lärare Magnus Hagström. Tillsammans har de fyra barn.

 @:  hanna.hagstrom@strandhem.nu

Gunilla Ludvigsson

Själavårdare

Gunilla är sjuksköterska. Hon driver också ett företag där hon reser runt och håller föredrag om Downs Syndrom och är aktiv i kvinnoföreningen Sisters International.

@: gunilla.ludvigsson@strandhem.nu

Erik Hector

Själavårdare

Erik har varit vaktmästare på Strandhem och studerar nu till behandlingspedagog. Han har tidigare erfarenhet av att vara ungdomssekreterare i Evangelisk Luthersk Mission Ungdom (ELU) och har drivit ungdomscaféet Café Engel i Ängelholm under många år.

@: erik.hector@strandhem.nu

Benedikte Madvig Nilsson

Själavårdare

Benedikte har tidigare varit lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola. Hon arbetar som  organisationskonsult.

@: benediktenilsson@gmail.com

Strandhems bibel- och lärjungaskola

Kontakta oss

Strandhems Bibel- & lärjungaskola

kursföreståndare Magnus Hagström

Tel: 0435-51477, 0704-36 33 39

Email: bibelskolan@strandhem.nu

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga