Bibelskolans lärare

Magnus Hagström

Kursföreståndare och präst

Magnus har arbetat flera år i olika församlingar och som missionär i Etiopien. Han har ett stort hjärta för bibelundervisninig och mission, både i Sverige och utomands. Magnus är präst i Svenska Kyrkan.

@: magnus.hagstrom@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

“Vårt förtroende för Bibeln ökar när vi tar oss tid att sudera den på allvar. Vi kan få växa i kärlek till Gud och människor. Målet är att vi ska lämna Strandhem med en längtan efter att upprätta tecken på Guds rike.”

Daniel Lyckander

Lärare

Daniel är med i skolans dagliga verksamhet och undervisar i temaämnen. Han är teolog och har tidigare arbetat för Credo – Sveriges evangeliska student och gymnasiströrelse.

 @:  daniel.lyckander@strandhem.nu

tel: 0732-014670

Daniel Hjort

Lärare och präst

Daniel är präst i EFS och teologie doktor i Nya testamentet. Han har tidigare arbetat som pastor i Hagakyrkan i Markaryd.

@:  daniel.hjort@strandhem.nu

tel: 0739-28 49 17

”Jag brinner för att människor ska få upptäcka den stora rikedom som finns i Bibeln, att genom djupgående studier försöka förstå Guds budskap till oss, få formas av det och tillämpa det i församlingsliv och vardagsliv. Min längtan är att vi tillsammans, genom Guds Ord och Ande, får växa i lärjungaskap och bli mer och mer lika Mästaren, Jesus Kristus.”

Birgitte Olsen

Lärare

Birgitte arbetar både med bibelskolan och Strandhems och ELM:s barnverksamhet. På bibelskolan arbetar hon främst med själavård. Birgitte är utbildad socionom. Under 2021 kommer Birgitte att avsluta sin tjänst för att med sin familj åka ut som missionär till Peru.

@: birgitte.olsen@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

John Breneman

Själavårdslärare

John är själavårdare, han är teolog och har en doktor of ministry. John driver Kristna själavårdsinstitutet (KRIS). Han har arbetat under många år arbetet med samtal, andlig vägledning, äktenskapskurser och utbildat själavårdare. Han är bosatt i Gråbo utanför Göteborg.

@: john.breneman@strandhem.nu

“I mitt uppdrag som själavårdslärare vill jag framförallt ge våra elever verktyg för att kunna lära känna Gud och sig själva på ett djupare plan, bearbeta deras inre, växa i kristuslikhet och bli utrustade för att kunna hjälpa deras medmänniskor genom själavårdssamtal.”

Owe Johansson

lärare och präst

Owe är tidigare kyrkoherde i Kinna. Han är ofta kaplan under UngdomsOas sommarläger. Även om Owe är pensionär så fyller han gärna sin almanacka med mycket undervisning, prästerliga uppdrag och som ledare för konfirmandläger och gruppresor. Under läsåret är Owe en extra resurs i lärarlaget och följer ofta med på missionsresan.

@: owe.johansson@strandhem.nu

Hanna Hagström

Själavårdare

Hanna har varit missionär i Etiopien och är själavårdare på bibelskolan. Hon har en civilingenjörsexamen och har läst sociologi. Hon jobbar för en konsultfirma och är gift med skolans lärare Magnus Hagström. Tillsammans har de fyra barn.

 @:  hanna.hagstrom@strandhem.nu

Gunilla Ludvigsson

Själavårdare

Gunilla är sjuksköterska och jobbar som kurator. Hon driver också ett företag där hon håller föredrag om t.ex. Downs Syndrom. Gunilla är också aktiv i organisationen Sisters International.

@: gunilla.ludvigsson@strandhem.nu

Erik Hector

Själavårdare

Erik är snart färdig behandlingspedagog. Han har tidigare jobbat under många år med ungdomsarbete i Evangelisk Luthersk Mission Ungdom (ELU) och har drivit Café Engel i Ängelholm.

@: erik.hector@strandhem.nu

Benedikte Madvig Nilsson

Själavårdare

Benedikte är utbildad lärare och personalvetare. Hon har jobbat som rektor och har tidigare varit lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola. Hon arbetar idag med en konsultfirma.

@: benediktenilsson@gmail.com

Strandhems bibel- och lärjungaskola

Kontakta oss

Strandhems Bibel- & lärjungaskola

kursföreståndare Magnus Hagström

Tel: 0435-51477, 0704-36 33 39

Email: bibelskolan@strandhem.nu

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga