Lärare

Daniel Lyckander

Kursföreståndare och lärare

Daniel håller i lektionerna om Romarbrevet och undervisar i temaämnen. Han är teolog och har tidigare arbetat flera år för Credo – Sveriges evangeliska student och gymnasiströrelse. Daniel är en aktiv medlem i ELM i Örkelljunga.

@:  daniel.lyckander@strandhem.nu

tel: 0732-014670

”Jag längtar efter att fler ska få nås av och befästas i de goda nyheterna om Jesus Kristus.”

Benedikte Nilsson

Lärare

Benedikte är utbildad lärare och personalvetare. Hon har jobbat som rektor och har tidigare varit lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola. När hon inte är lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola arbetar hon med en konsultfirma.

@: benedikte.nilsson@strandhem.nu

Daniel Hjort

Lärare

Daniel är uppväxt inom ELM och har arbetat flera år i Hagakyrkan i Markaryd. Han är präst i EFS och teologie doktor i Nya testamentet.

@:  daniel.hjort@strandhem.nu

tel: 0739-28 49 17

”Jag brinner för att människor ska få upptäcka den stora rikedom som finns i Bibeln, att genom studier försöka förstå Guds budskap till oss, få formas av det och tillämpa det i församlingsliv och vardagsliv. Min längtan är att vi tillsammans, genom Guds Ord och Ande, får växa i lärjungaskap och bli mer och mer lika Jesus Kristus.”

Jens Wallin

Lärare

Jens är teolog och ELM-predikant. Han bor i Helsingborg med fru och barn där han även undervisar i ämnet kristendom på Pauliskolan.

@: jens.wallin@strandhem.nu

Birgitte Olsen

Barnverksamhetsansvarig lärare och själavårdare. 

@: birgitte.olsen@strandhem.nu
tel: 0435-74 87 28

 

Magnus Hagström

Tjänstledig f.r.o.m. HT 2021

Magnus har arbetat flera år i olika församlingar och som missionär i Etiopien. Han har ett stort hjärta för bibelundervisning och mission, både i Sverige och utomlands. Magnus är präst i Svenska Kyrkan.

@: magnus.hagstrom@strandhem.nu
tel: 0435-514 77

”Vårt förtroende för Bibeln ökar när vi tar oss tid att studera den på allvar. Om detta går hand i hand med en öppenhet för den helige Andes kraft så sker ofta stora förändringar. Målet är att vi ska lämna Strandhem med en hunger efter att upprätta tecken på Guds rike.”

John Breneman

Själavårdslärare

John är själavårdare, han är teolog och har en doktor of ministry. John driver Kristna själavårdsinstitutet (KRIS). Han har arbetat under många år arbetet med samtal, andlig vägledning, äktenskapskurser och utbildat själavårdare. Han är bosatt i Gråbo utanför Göteborg.

@: john.breneman@strandhem.nu

”I mitt uppdrag som själavårdslärare vill jag framförallt ge våra elever verktyg för att kunna lära känna Gud och sig själva på ett djupare plan, bearbeta deras inre, växa i kristuslikhet och bli utrustade för att kunna hjälpa sina  medmänniskor genom själavårdssamtal.”

Owe Johansson

Lärare

Owe är tidigare kyrkoherde i Kinna. Han är ofta kaplan under UngdomsOas sommarläger. Även om Owe är pensionär så fyller han gärna sin almanacka med mycket undervisning, prästerliga uppdrag och som ledare för konfirmandläger och gruppresor. Under läsåret är Owe en extra resurs i lärarlaget och följer ofta med på missionsresan.

@: owe.johansson@strandhem.nu

Gunilla Ludvigsson

Själavårdare

Gunilla är sjuksköterska och jobbar som kurator. Hon driver ett eget företag och är aktiv i organisationen Sisters International och pluggar även teologi.

@: gunilla.ludvigsson@strandhem.nu

Erik Hector

Själavårdare

Erik är behandlingspedagog. Han har tidigare jobbat under många år med ungdomsarbete i Evangelisk Luthersk Mission Ungdom (ELU).

@: erik.hector@strandhem.nu

Ann-Louise Håkansson

Själavårdare

Ann-Louise är socionom med många års erfarenhet av samtal.