Välkommen att lämna in din ansökan!

Ansökan sker via ansökningsformuläret nedan. Hör av dig till daniel.lyckander@strandhem.nu om du skulle behöva ansöka på annat sätt.

 

Innan du fyller i din ansökan:

 • Vid ansökan förväntar vi oss att du läst all information om kursen på hemsidan.
 • För att din ansökan ska vara komplett behöver du två referenspersoner. Dessa behöver du tillfråga innan du fyller i ansökan. Det ska vara vuxna personer utanför familjen som känner dig väl, tex. präst/pastor, ungdomsledare, församlingsmedlem, lärare, arbetsgivare eller dylikt. Ej kompis. Referenspersonerna kommer från skolan få ett formulär att fylla i och eventuellt även kontaktas via telefon.
 • Till ansökan ska dina gymnasiebetyg bifogas/laddas upp i pdf-format
 • Till ansökan ska också ett personligt brev bifogas i pdf-format. I det presenterar du på ett ärligt sätt dig själv och berättar lite om hur din vardag ser ut just nu (sysselsättning, boendeform, fritidsintressen, relationer osv.), varför du vill gå bibelskola samt eventuella behov du har som vi behöver ta hänsyn till.
 • Se information om antagningskriterier och urvalskriterier här.

 

Så här går antagningsprocessen till:

 • Du skickar in din ansökan.
 • Skolan bekräftar inom en vecka via e-post att din ansökan kommit in. Vänligen kontakta oss om du inte fått respons på din ansökan inom 10 dagar.
 • En lärare på skolan kommer kontakta dig via telefon för ett kort samtal. Även referenserna kontaktas vid behov. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 • Om du uppfyller grundkraven för antagning och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig inom en månad från det att din ansökan kommit in. Om du uppfyller grundkraven men inte fått någon plats kommer du bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller grundkraven och därmed får avslag på din ansökan kommer vi meddela dig det.
 • Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren, Daniel Lyckander. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till Glimåkra folkhögskolas rektor, Joakim HectorHär finns information om vad som gäller om man är missnöjd med sin folkhögskola.
 • När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift till Strandhem på 500 kr inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.

Ansökan till Strandhems bibel- och lärjungaskola

  Frågorna i detta ansökningsformulär har tre syften.
  1. Att skolan ska få bakgrundsinformation för att kunna göra en rätt bedömning i antagningsprocessen.
  2. Att fungera som samtalsunderlag för ett kort individuellt samtal som en del av antagningsprocessen.
  3. Att lärarna ska kunna lära känna dig lite inför ett eventuellt år på Strandhem.

  Därför är det av största vikt att du svarar ärligt och utförligt på dessa frågor.

  All information i denna ansökan behandlas konfidentiellt och kommer bara delas med skolans personal.

  Personuppgifter

  Referenser

  Referenser ska vara vuxna personer utanför familjen som känner dig väl, tex. präst/pastor, ungdomsledare, församlingsmedlem, lärare, arbetsgivare eller dylikt. Ej kompis.

  Referens 1

  Referens 2

  Om dig

  Inför ett år på bibelskola

  Information

  Hur har du först nåtts av information om Strandhems Bibel- och Lärjungaskola?

  Har du tagit del om informationen på Strandhems hemsida kring följande?

  Har du några frågor utifrån informationen ovan eller kring något annat?

  Jag godkänner att Strandhem behandlar mina personuppgifter*

  Läs mer om vår integritetspolicy här.