Välkommen med på ett fantastiskt äventyr!

På Strandhem kan du få fyra veckors konfirmationsläger i början av sommaren. Du är välkommen oavsett var du bor och hur mycket eller lite erfarenhet du har av kyrkan eller kristen tro. Här vill vi ge alla plats och möta varje konfirmand där de är – och ge hjälp till att förstå vad kristen tro är.

  • Under fyra veckor hinner man bygga en god gemenskap där alla kan bli sedda och tagna på allvar. I den trygga miljö som skapas kan vi tillsammans arbeta med och fundera kring de riktigt stora frågorna i livet. I en sådan miljö växer vi också som människor och lär känna oss själva.
  • Vi har roligt tillsammans! Varje dag är fylld av t.ex. lekar, tävlingar, sång, musik, drama, idrott, bad och andra aktiviteter. En helg brukar vi ge oss ut på en enkel hajk. Genom allt detta byggs en gemenskap och glädje som gör att alla kan trivas.
  • Vi har alltid minst hälften så många ledare som konfirmander. Det finns olika typer av ledare, som lärare, fritidsledare och yngre hjälpledare – men alla är där helt och hållet för konfirmandernas skull. Ledare leker och stojar ena stunden för att i nästa lyssna, samtala och grubbla med konfirmanderna.
  • På förmiddagarna har vi undervisning där vi vill ge en ärlig och trovärdig presentation av kristen tro. Här finns mycket utrymme för egna frågor och funderingar, samtal och diskussioner kring livet och Gud. Men vi vill också peka på och förklara de svar som Bibeln och kyrkan ger på våra frågor. Vi stannar upp för frågor som: Vem är kristen egentligen? Vad handlar Bibeln om? Vem var Jesus? Har han funnits på riktigt? Hur kan det påverka mitt liv?
  • Genom andakter, smågrupper, bön, sång och stillhet vill vi skapa en miljö där man kan få möjlighet att möta Gud och genom reflektion och samtal få en tro som håller.
  • I upplägget ingår fyra återträffar varav en är en hel vecka sommaren efter. På så sätt följs vi åt under en längre tid och kan hålla kontakten och tillsammans möta nya frågor och utmaningar.
  • Lägret är arrangerat i Svenska kyrkans ordning.

Välkommen med! Vi vågar utlova ett minne för livet, många nya vänner och större förståelse för den kristna tron. Fyra veckor är en lång tid, men det är likadant varje gång – ingen vill åka hem på konfirmationsdagen!