Söka självkännedom och personlig tro

Skolans profil är präglad av själavården. Var annan vecka har vi dels själavårdslektioner och dels ett personligt samtal som du har med en personlig själavårdare. Samtalen syftar inte till att vara någon form av behandling utan är till för att hjälpa dig växa som människa och kristen.

Själavårdslektionerna leds av John Breneman som är ledare för KRIS (Kristna Själavårdsinstitutet) och har lång och uppskattad erfarenhet från både USA och många kristna rörelser i Sverige. Under läsåret erbjuds du intyg på KRIS tre grundkurser i själavård ”Se om dig själv och andra” som kan vara en god merit i yrkeslivet.

Under lektionerna:

  • Utsätts din tro för din konkreta verklighet så att det inre och yttre livet kan bli ett.
  • Erbjuds du redskap för en fortsatt mognad som människa och lärjunge.
  • Får du utrustning att kunna hjälpa andra människor i svåra situationer.

Under samtalen med din personliga själavårdare:

  • Får du hjälp att få syn på mer av dig själv och inbjuda Jesus i hela ditt liv.
  • Görs undervisningen mer konkret och individuell.