Personal

Tomas Nilsson, gårdsföreståndare
tomas.nilsson@strandhem.nu
0435-500 77, direkt nr. 0435-74 87 25

0703-74 22 67

Magnus Hagström, kursföreståndare och präst på Strandhems Bibel- & lärjungaskola
magnus.hagstrom@strandhem.nu
0435-514 77, 0704-36 33 39

Birgitte Olsen, lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola, barnverksamhetsledare
birgitte.olsen@strandhem.nu
0451-514 77, direkt nr. 0435-74 87 28

Daniel Lyckander, lärare på Strandhems Bibel- & lärjungaskola
daniel.lyckander@strandhem.nu

0732-01 46 70

Daniel Hjort, lärare och präst på Strandhems Bibel- & lärjungaskola

daniel.hjort@strandhem.nu

0739-28 49 17

Karin Flodin, administratör

karin.flodin@strandhem.nu

Tereza Babic, Kökschef
tereza.babic@strandhem.nu
0435-500 77, direkt nr. 0435-74 87 50

Ida Andreasson, Kock

0435-43 49 90

Mikael Jensen, Vaktmästare

vaktmastare@strandhem.nu

0720-64 38 08

Lennart Johansson, Vaktmästare
0707-32 70 22

Jan-Anders Nilsson, Vaktmästare

Jimmy Kastberg, Vaktmästare

Anita Hagelin, Ekonomibiträde

0435-43 49 90

Mari Johansson, Ekonomibiträde

0435-43 49 90

Ingela Pålsson, Ekonomibiträde

Ing-Britt Sjödahl och Bente Unosson, Strandhems bokhandel

0723-73 62 83

Eva Henriksson, Strandhems antikvariat
hewanhen@gmail.com
042-36 71 55