Möte med en annan värld

Under två till tre veckor i november gör vi en utlandsmissionsresa. Vi har tidigare besökt Etiopien, Eritrea, Kenya, Israel, Moldavien, Peru och Spanien. Resmål för läsåret 23/24 är inte fastställt. Med våra kontakter i de olika länderna har vi möjlighet att verkligen få komma nära landets människor och göra en konkret insats för dem – på ett sätt man inte gör som turist!

Missionsresan:

  • Ger dig möjlighet att vara Guds redskap och en del av missionsbefallningen.
  • Ger en inblick i vilka konsekvenser missionen får i landet.
  • Erbjuder stora möjligheter att komma nära kristna som lever under andra förutsättningar och en helt annan kultur.
  • Prövar din missionskallelse.

Missionsresan är mycket mer än några veckors resa eftersom vi förbereds väl genom studier och gästföreläsare under hösten. Under våren finns också möjligheten att resa runt i olika församlingar och berätta om våra erfarenheter och lärdomar.