Möte med en annan värld

Under cirka tre veckor i november gör vi en utlandsmissionsresa. Vi har tidigare besökt Etiopien, Eritrea, Kenya, Israel, Moldavien, Peru och Spanien. Resmål för läsåret 22/23 är inte fastställt. Med våra kontakter i de olika länderna har vi möjlighet att verkligen få komma nära landets människor och göra en konkret insats för dem – på ett sätt man knappt kan göra som vanlig turist!

Missionsresan:

  • Ger dig möjlighet att bli Guds redskap och bli en del av missionsbefallningen.
  • Ger en inblick i vilka konsekvenser missionen får i landet.
  • Erbjuder stora möjligheter att komma nära kristna som lever under andra förutsättningar och en helt annan kultur.
  • Prövar din missionskallelse.

Missionsresan är mycket mer än några veckors resa eftersom vi förbereds väl genom studier och gästföreläsare under hösten.

Under våren reser vi runt i olika församlingar och berättar om våra upplevelser.

Om du klicka på länken här så kommer du till resedagbok som eleverna skrev under sin resa i FA och Israel 2019.