Kristna själavårdsinstitutet

Själavård och samtalsterapi med utgångspunkt i kristen människosyn.

På Strandhem erbjuds samtal med John Breneman och Gunilla Ludvigsson.

John Breneman

John Breneman

John har bott i Sverige med sin familj sedan 1979 och har en utbildning som består av en fil. kand. i historia och statskunskap från University of Wisconsin och en masters- och doktorsexamen i praktisk teologi från Dallas Theological Seminary. Han är en uppskattad föredragshållare i själavård, äktenskapsrelationer, förälder-barnrelationer, och enstaka teologiska ämnen i många olika utbildnings- och församlingssammanhang. Sedan många år arrangerar John äktenskapskurser under sommaren på Strandhem och sedan 2014 lärare på Strandhems Bibel- och lärjungaskola.

Gunilla Ludvigsson

Gunilla Ludvigsson

Gunilla är i botten sjuksköterska. Tillsammans med John undervisar hon i KRIS grundutbildningar i själavård och håller egna föredrag om Downs Syndrom. Hon är aktiv i kvinnoföreningen Sisters International och är själavårdare på Strandhems Bibel- och lärjungaskola.

Bokning av samtal sker med e-post: info@kris.se

Samtalen äger rum i samtalsrummet vid punkt J på anläggningsöversikten

Varje sommar anordnar KRIS en veckas äktenskapskurs på Strandhem och ibland även kurser i själavård. Läs mer om KRIS och dess kurser

Ordet kris betyder prövning, strid, kamp eller fara …
men också möjlighet.

Märkliga saker kan hända med människor i kris.

En kris kan vara dörren som leder till något nytt. Vi vill hjälpa till att öppna denna dörr.