Få större insikt och fördjupade perspektiv.

Gud vill att vi ska växa i tro och kunskap om honom. Därför är undervisningen viktig. Genom den vill vi:

 • ge fördjupad kunskap i Bibeln och kristen tro.
 • göra kunskapen relevant för vår tid.

För att uppnå detta har vi gett varje vecka ett tema. Veckans lektioner belyser temat utifrån olika perspektiv och försöker förstå vad detta innebär för oss i vår situation. Därför har vi ett nytt schema varje vecka och stor flexibilitet.

Undervisning leds både av Strandhems lärare och ett stort antal spännande och kunniga gästföreläsare.

 

Exempel på veckotema:

 • GT:s historia
 • Vad innebär det att vara människa?
 • Vem är Gud?
 • Bön
 • Kristen tro och argumentation
 • Jesus som lärare
 • Jesus död och uppståndelse
 • Andens frukter
 • Gud och det onda
 • Relationer
 • Mission
 • Kallad att leva annorlunda
 • Att läsa och tolka Bibeln
 • Förnyelse/väckelse
 • Retreat
 • Den helige Andens gåvor
 • Evangelisation
 • Kyrkans tongivande personer
 • Kyrkans tro i enhet och mångfald
 • Guds ledning
 • Framtiden och hoppet