Få större insikt och fördjupade perspektiv.

Gud vill att vi ska växa i tro och kunskap om honom. Därför är undervisningen viktig. Genom den vill vi:

 • ge fördjupad kunskap i Bibeln och kristen tro.
 • ge förståelse för vilken betydelse det kristna budskapet har i våra liv
 • göra kunskapen relevant för vår tid.

För att uppnå detta har vi gett varje vecka ett tema. Veckans lektioner belyser temat utifrån olika perspektiv och försöker förstå vad detta innebär för oss i vår situation. Därför har vi ett nytt schema varje vecka och stor flexibilitet.

Undervisning leds både av Strandhems lärare och ett stort antal spännande och kunniga gästföreläsare.

Exempel på veckotema:

 • GT:s historia
 • Vad innebär det att vara människa?
 • Vem är Gud?
 • Bön
 • Jesus som lärare
 • Jesus död och uppståndelse
 • Andens frukter
 • Relationer
 • Mission
 • Kallad att leva annorlunda
 • Att läsa och tolka Bibeln
 • Förnyelse/väckelse
 • Retreat
 • Den helige Andens gåvor
 • Evangelisation
 • Kyrkans tongivande personer
 • Kyrkans tro i enhet och mångfald

 

Skolans teologi

Strandhem står i en evangelisk-luthersk bekännelsetradition med tilltro till Bibelordets tillförlitlighet. Vi ser Bibeln som den högsta auktoriteten för lära och liv. Bibelskolan präglas av att Strandhem drivs av lokala föreningar i ELM (Evangelisk Luthersk Mission). Skolans atmosfär präglas av ELM:s lekmannaverksamhet och engagemang för mission och evangelisation. Lärarna kommer från olika kristna sammanhang.

Vi är glada för att elever från många kyrkliga (och icke-kyrkliga) sammanhang möts och berikar varandra på skolan. Även våra gästföreläsare speglar detta. Vi lyfter upp många frågor utifrån olika synsätt men har samtidigt en tydlig teologisk hemvist. Detta skapar goda förutsättningar för en tydlig tolerans och intressanta samtal.