Kursdatum

2023/24

 • Höstterminen: 20 aug – 20 dec 2023 (OBS! Läsåret räknas formellt från måndag 21 aug, vilket ska stå i studiemedelsansökan till CSN).
 • Vårterminen: 8 januari – 5 juni 2024

Avgifter

All undervisning är gratis. Du betalar för uppehälle, missionsresan och litteratur.

Boende och annat

Strandhems bibel- & lärjungaskola drivs som internat. Du har eget möblerat rum men dusch och toalett är gemensam på respektive avdelning. Läsåret 2023-2024 kostar det 1610 kr/skolvecka. Läsåret omfattar ca. 35 veckor.

I veckoavgiften ingår rumshyra (internatet är stängt under jullovet och resan), stenciler, transporter i samband med undervisning, internet, olycksfallsförsäkring samt mat måndag morgon till fredag lunch. Det finns möjlighet att själv laga mat under helgerna.

Utlandsresan

Den två-tre veckor långa missionsresan kostar ungefär 20-25.000 kr/deltagare. Om de faktiska kostnaderna överstiger detta belopp subventioneras det av Strandhem. Det innebär att vi alltid kan erbjuda en mycket prisvärd resa. Om majoriteten i klassen är överens om att resa på t.ex. safari eller något annat turiständamål som man inte vill missa när man har möjlighet så tillkommer kostnader för detta som deltagarna står för. Rekommendationer om eventuell vaccination inför resan meddelas från Strandhem men planering och kostnader för detta står man själv för. Under reseveckor betalar man inte för mat och boende på Strandhem. En del församlingar är villiga att hjälpa till med kostnader för resan, hör själv med din församling om detta. Det finns stipendier att söka för resan. Dessa stipendier söker varje deltagare själv från t.ex. fonder som är knutna till hemorten eller hemförsamling. Initiativrika deltagare har genom åren samlat in mycket pengar genom personlig fundraising inför resan.

Kurslitteratur

Kurslitteratur kostar cirka 1000 kr. Som deltagare har du 10% rabatt i Strandhems bokhandel.

Studiemedel

Strandhems bibel– & lärjungaskola drivs som folkhögskolekurs under Glimåkra Folkhögskola och berättigar därmed till statligt studiestöd. Om du är 20 år eller yngre (t o m vårterminen det år du fyller 20) är du berättigad till studiehjälp på 1.250 kr/månad och ett inackorderingstillägg på 1.190–2.350 kr/månad beroende på avståndet mellan hemmet och skolan. (Summorna kan förändras).

Om du är 20 år och äldre är du berättigad till studiemedel och studielån från CSN. Beloppen kan variera beroende på ålder och andra faktorer. För att få reda på vad just du är berättigad till bör du kontakta CSN, tfn. 0771-276 000 eller www.csn.se. Du kan även kontakta Glimåkra folkhögskola på tfn. 044-44800.

Antagningskriterium

För att du ska antas till skolan ska du:

 • I regel vara 18 år, eller fylla 18 år det år du börjar
 • Skickat in din ansökan i tid innan 1 maj, därefter behandlas ansökningar i mån av plats.
 • Uppvisa en personlig motivation och genuint intresse för kursens innehåll så som den beskrivs här på hemsidan.
 • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem.
 • Ha möjlighet att studera på helfart.
 • Bo på skolans internat under kursen. (Undantag från denna punkt kan göras om skolan bedömer att du ändå kan fullfölja kursens alla moment och bli en del av gemenskapen.)
 • Ha en så god fysik som krävs för att uppfylla kursens obligatoriska delar så som utlandsresa under enkla former.
 • Falla inom ramen för att skolan ska få landstingsbidrag (dvs. svensk medborgare). Om man uppvisar annan finansieringsmöjlighet är det upp till skolan att godkänna den.

Urvalskriterium

När skolan gör sitt urval bland ansökningar följer vi följande kriterier bland dem som uppfyller grundkraven:

 • De som bedöms ha störst motivation för kursen.
 • De som önskar använda utbildningen till tjänst inom församling, föreningsliv eller i uppgift att hjälpa andra människor.

Ansökningsformulär och mer information om ansökan finns här.

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.  Läs mer