Tid för stillhet, att ta emot och dela med sig

Dagarna inramas med tre andakter i vårt fina kapell. På morgonen och efter lunch utgår vi oftast från tidebönernas psaltarläsning samt följer olika bibelböcker. På kvällens aftonbön turas kursdeltagarna om att dela kvällens bibelord och leda bön och lovsång. Formerna för andakterna kan också variera under året. Vi firar även varje vecka gudstjänst eller veckomässa med nattvard tillsammans. I allt detta är kursdeltagarna engagerade och hjälper till vid olika samlingar. Om man är kvar på skolan över helgen kan man fira gudstjänst tillsammans med ELM Örkelljunga eller någon av de andra kyrkorna på orten.

Genom andakter och gudstjänster ges du:

  • Möjlighet att avsätta tid till att söka den innerliga gemenskapen med Gud
  • Tillfälle att öva dig i meditation, stillhet och lyssnande
  • Hjälp till kontinuitet och goda andliga rutiner