Bibliotek

Strandhems bibliotek finns i huvudbyggnadens ovanvåning och består av ett urval av kristen litteratur med tonvikt på bibelförklaringar, uppbyggelselitteratur för det kristna livet, BV-förlags utgåvor och arkiv för ELM-sfärens periodiska tidskrifter. Syftet med biblioteket är att betjäna bibelskoleelever, predikanter, anställda och ideellt engagerade.

Utlåning sker genom att bokens plats i bokhyllan markeras med en “biblioteksflagga” med samtliga uppgifter ifyllda. Lånetiden är fyra veckor.

Bibliotekts upplägg och signumbeskrivning:

  • Ca Kristendom, allmänt
  • Cb Bibelverk
  • Cc Exegetik och litteratur om Bibeln, Bibliska uppslagsböcker (Observera: Kommentarerna är inte ordnade utifårn bokstavsordning utan efter böckernas placering i Bibeln.)
  • Cd Filosofi
  • Ce Dogmatik och symbolik: Troslära, bekännelseskrifter, apologetik
  • Cf Etik: Kristen livsföring och moral
  • Cg Praktiskt teologi
  • Cgc Församlings- och själavård
  • Ch Gudstjänsten: förrättning, liturgi, predikokonst, kyrkosång och kyrkoåret
  • Chc Hymnologi: Kyrkosångens, hymnens, psalmens och den anvliga visans historia
  • Ci Uppbyggelselitteratur: Predikningar och betrakterlser, böner, samlingar av bibelspråk
  • Cj Kyrkohistoria
  • Ck Kristna samfund
  • Cl Mission
  • Cm Religionshistoria
  • Hc Skönlitteratur (flertalet inte katalogiserade)
  • L Biografier, levanadsteckningar

Icke uppmärkt: Uppslagsverk, ordböcker
VHS och DVD

Tidsskrifter:

  • Begrunda
  • Bibeltrogna Vänners julkalender 1916-2000
  • Biblicum
  • BV.s /ELMs verksamhetsberättelse: 1911-2013
  • BV.s missionstidning 1912-1996
  • Droppen 1998-2005
  • Fast grunn 1987-2013
  • Insidan
  • Luthersk barntidning 1952-1997
  • Nod
  • Nya väktaren 1911-1960
  • Pilgrim
  • Senapskornet 1923-1951
  • SPT
  • Till Liv 1997-2013
  • Ungdomsbladet 1912-1996
2015-01-30 14.04.29

Kontakta oss

Email: info@strandhem.nu

Tel: 0435-500 77

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga