Sök efter böcker i vår bibliotekskatalog på Librarycat

Strandhems bibliotek finns i huvudbyggnadens ovanvåning och består av ett urval av kristen litteratur med bl. a. bibelkommentarer, uppbyggelselitteratur, BV-förlags utgåvor och arkiv för ELM-sfärens periodiska tidskrifter. Syftet med biblioteket är att betjäna bibelskolan, Missionsakademin, predikanter, anställda och ideellt engagerade.

Utlåning sker genom att bokens plats i bokhyllan markeras med en ”biblioteksflagga” med samtliga uppgifter ifyllda. Lånetiden är fyra veckor.

Bibliotekets upplägg och signumbeskrivning:

 • Cb Bibelverk
 • Cc Exegetik och litteratur om Bibeln, Bibliska uppslagsböcker
 • Cd Filosofi
 • Ce Dogmatik och symbolik: Troslära, bekännelseskrifter, apologetik
 • Cf Etik: Kristen livsföring och moral
 • Cg Praktiskt teologi
 • Cgc Församlings- och själavård
 • Ch Gudstjänsten: förrättning, liturgi, predikokonst, kyrkosång och kyrkoåret
 • Chc Hymnologi: Kyrkosångens, hymnens, psalmens och den andliga visans historia
 • Ci Uppbyggelselitteratur: Predikningar och betraktelser, böner, samlingar av bibelspråk
 • Cj Kyrkohistoria
 • Ck Kristna samfund
 • Cl Mission
 • Cm Religionshistoria
 • Hc Skönlitteratur (flertalet inte katalogiserade)
 • L Biografier, levnadsteckningar

Tidsskrifter:

 • Begrunda
 • Bibeltrogna Vänners julkalender 1916-2000
 • Biblicum
 • BV.s /ELMs verksamhetsberättelse: 1911-2013
 • BV.s missionstidning 1912-1996
 • Droppen 1998-2005
 • Fast grunn 1987-2013
 • Insidan
 • Luthersk barntidning 1952-1997
 • Nod
 • Nya väktaren 1911-1960
 • Pilgrim
 • Senapskornet 1923-1951
 • SPT
 • Till Liv 1997-2013
 • Ungdomsbladet 1912-1996