---

Höstljus och tacksamhet

Strandhem har bäddats in i guldgula färger och höstens dimma omsvept oss. Det är en vacker tid och sammanfaller med kyrkoårets tacksägelsedag. 

Vi tackar för våra många gäster och bibelskoleelever. Vi tackar för höstauktionen som inbringade 115 000 kr, möjligheten att starta upp ännu ett frysrum och stora skaror som kommer till bibeldagar och kvällsbibelskola. Vi tackar för varje dag vi får förvalta  Strandhem och hämta kraft i nåden hos Jesus.

(Bild av Strandhems brygga. Fotograf: Sara Johnsen, deltagare på bibelskolan)

---

Mårtensmiddag och julbord

Nu börjar de smakfulla rätternas tid. På Strandhem håller vi matkulturen högt och bjuder in till flera måltider med tillhörande program. Anmälan sker genom att följa respektive länk.

9 nov kl 12.30  Mårtensmiddag. Värdar: Thomas och Kerstin Einarsson. Margit Engström leder sång och musik. 

1 dec kl 17 Julbord

2 dec kl 13 Julbord 

7 dec kl 18 Julbord 

8 dec kl 17 Julbord 

 

---

Arbetsdagar 16-17 november

Allt kräver sitt underhåll och sin vaktmästare. Hos oss sker detta med ideella insatser.

Vissa jobbar efter ett fast schema men vi har också behov av några större punktinsatser. Ett sådant tillfälle är arbetsdagarna 16-17 november. 

Välkommen att anmäl ditt intresse och få veta mer om möjliga arbetsuppgifter av Lennart Johansson tel. 0707-327022 vaktmastare@strandhem.nu

 

---

Tre veckor i Israel

Från den 28 oktober och tre veckor framåt reser bibelskolan till Israel på missionsresa. Tillsammans med messianska judar och kristna arabiska församlingar vill vi bidra till att göra Jesus känd i landet. Samtidigt får vi möjlighet att se Bibelns land och något av de politiskt laddade frågorna. Följ oss gärna med bön om fred i landet, att Jesus ska bli trodd av sitt eget judiska folk och att rätt drivkrafter ska få prägla gruppen och resan.

När resan börjar kommer elevernas blogg anslås på strandhem.nu 

Vi har möjlighet att dela berättelser från resan i några kyrkor och missionshus under våren. Intresserade kontaktar Magnus Hagström innan 10 dec

---

Daniel Engelbrekt lämnar nu över stafettpinnen

Efter att ha varit en av stöttepelarna på bibelskolan i 10 år har Daniel valt att gå vidare i arbetslivet. Efter jul kommer han få nya utmaningar som rektor på Solängskolan. Vi som är kvar på Strandhem vill säga ett stort och hjärtligt tack för dessa år. Vi vill också önska Daniel allt gott och att Guds välsignelse ska följa honom i hans nya tjänst. Under våren går Magnus Hagström in som ny kursföreståndare.

/Tomas Nilsson, gårdsföreståndare

---

Kom ihåg Strandhem i era gåvor och böner!

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

”Lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet! Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn.För vad är väl jag, och vad är mitt folk, att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig, och ur din hand har vi gett det åt dig. För vi är främlingar hos dig och gäster som alla våra fäder. Som en skugga är våra dagar på jorden, och utan hopp. Herre vår Gud, alla dessa gåvor som vi skaffat för att bygga dig ett hus åt ditt heliga namn – från din hand har de kommit, och ditt är alltsammans."

/En lovsång av David vid insamlingen till tempelbygget 1 Krön 29:10-16

 

Varma hälsningar från alla oss på Strandhem, genom Daniel Engelbrekt

 

---