Ledord för kursen: Bibelförankring, god undervisning, tillämpning i livet, dagtid, ämnen som berör, vila, gemenskap och god mat.

 

Lokal: Eftersom samlingarna vanligtvis samlar fler än vad som ryms i Sjökronas sal så är vi som regel i mötessalen i huvudbyggnaden.

 

Nytt dagsprogram från och med ht 21:

09.30 Ankomst och fika

10.00 Välkomsthälsning och föredrag

11.00 Bensträckare

11.15 Föredrag

12.00 Middag

13.30 Samling

14.15 Bensträckare på plats

14.20 Samling

15.00 Ställa i ordning för nattvard / bensträckare

15.10 Nattvardsgudstjänst

16.00 Kaffe

Ca 16.30 Slut

 

Dag för Bibeldagar. Har tidigare varit flera olika dagar. Nu önskas tisdag eller onsdag. 

 

Kommande program

Höstterminen 2024

 18 sep 2024 Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson

Förmiddagen                                Anders Ek                                                   ” Hur är Jesu uppståndelse förutsagd i GT”

Eftermiddagen                            Lisa o Hjalmar Unosson                             berättar om Peru

Mässa                                          Lars Petersson

22 okt 2024 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

Förmiddagen                             Olof Edsinger                                                              ”Hur bevara tron i ett sekulariserat samhälle?” 
Eftermiddagen                          Samuel Larsson, korrespondent Sveriges Radio.  Ämne: Kyrkans roll i afrikanskt samhällsliv.
Mässa                                         Lars Åke Nilsson

27 nov 2024 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Förmiddagen                            Daniel Lyckander                                                  ”medan ni ser fram emot Guds dag….” (2 Pet 3:12): I väntan på på Jesus återkomst

Eftermiddagen                         Johannes Heule                                                     Missionsuppdraget för senioren

Mässa                                      Lars-Åke Nilsson

Vårterminen 2025 

22 jan 2025 Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

25 feb 2025 Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson

19 mars 2025 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström

15 april 2025 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Höstterminen 2025 

17 sep 2025 Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

21 okt 2025 Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson

26 nov 2025 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström

Utvärdering av tidigare program:

Vi vill hålla fast vid den goda bibelförkunnelsen men arbeta med formuleringar på rubrikerna så att de vänder sig till en bredare målgrupp än bara ELM:are. Vi vill knyta an till frågor som vi tror att många i ålderskategorin naturligt bär på även om man inte är van kristen. T.ex. kan kommande programpunkter ”trons visshet” uttryckas: Tro-vetande-visshet. ”Guds Ord till alla” kan uttryckas: Det finns en Gud som vill tala till dig och till alla.

Ta hjälp av varandra och personal på Strandhem för att tänka mer kring vilken förväntan och frågeställning rubrikformuleringar väcker.

 

Värdgruppernas ansvar:

– Formulera ett ämne/tema för dagen

– Tillkallar talare och bestämmer rubrik för deras föredrag

– Tillkalla präst (svenskkyrklig) för att hålla i mässan.

– Ansvar för mötesledning och skapande av ett välkomnande bemötande

– Som värdgrupp får man gärna lägga programpunkter efter eget beslut men dock hålla de gemensamma tidsramarna.

– Skapar kringliggande aktiviteter som stärker gemenskapen

– Pålyser kollekt och bestämmer ändamål (i första hand fortsätter vi traditionen med att ge till ELMs mission och Strandhem men även andra ändamål som passar med föredrag kan förekomma)

– Samråda med Tomas så att möblering av lokal är lämplig, ljudanläggningen används, projektor med duk om det efterfrågas, eller whiteboard (rengjord och svara pennor.)

– Ta emot betalning med kortläsare, swich och kontanter.

– Eventuellt hjälpa folk att hitta en parkeringsplats (använd inte fotbollsplanen)

– Ställa i ordning i samlingssalen efter bibeldagen (tex ställa tillbaka sångböcker eller möbler).

– Ställer samman programmet och håller kontakten med Daniel Lyckander.

 

Det är positivt att ämnesrubrikerna är ganska olika. Sångprogrammen har uppskattats samt att man får lov att vara med och dela vittnesbörd eller på något sätt vara aktiv. Vi vill understryka längtan efter sång och musik.

Alla värdar, oavsett grupp, delar på uppgiften att sprida info i sin förening/vänkrets inför samtliga bibeldagar.

Om kostnaderna för ett dagsprogram med arvode och resor överstiger 3000 kr bör man förankra det med Strandhem innan det tas beslut. (Strandhems ”folkhögskolearvode” som används på bibelskolan och ungdomsläger ligger på 380 kr/40 min om Strandhem är arbetsgivare. För en egen företagare som själv står för sociala avgifter motsvarar det ca 530 kr/40 min. Många talare som ska försörja sig på att resa runt och undervisa har önskemål om betydligt högre arvode och det kan vi går till mötes om det är motiverat och vänder sig till tillräckligt stor samling människor som lyssnar och skänker kollekt.)

Deadline: allt programinnehåll för vt (januari-april) ska vara klart till 1 dec.

Deadline: allt programinnehåll för ht (september-november) ska vara klart till 1 juni.

 

Strandhems ansvar:

Daniel Lyckander är den anställde som samordnar kursen

Fysiska ramar för lokaler och god mat

Sammanställning av terminsprogramblad

Marknadsföring via tidningar, internet och utskick. Vid annonsering i Till Liv får gärna alla datum vara med vid första annonstillfället.

Samla värdgrupperna inför varje termins planering samt utvärdering.

 

Aktiva värdgrupper:

Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson.

 

Tidigare program:

april 16 2024 Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

Förmiddagen                              Carl-Magnus Adrian                                                  föredrag
Eftermiddagen                           Karin och Sune Jäderberg                                       ”Bibelspridning i Östeuropa”

Mässa                                           Carl-Magnus Adrian                                              ”I samtal med Gud” och utgår från olika personer i GT och NT.

mars 20 2024 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Förmiddagen                              Daniel Johansson                                              Påskalammet i GT och NT
Eftermiddagen                           Jens Wallin                                    Att gå på bibelskola! Undervisning tillsammans med deltagarna på Strandhems bibel- & lärjungaskola
Mässa                                         Lars Petersson

 

feb 27 2024 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

Förmiddagen                              föredrag av Jakob Andersson.                           ”Nehemja och vi- i Guds tjänst. ”
Eftermiddagen                           Nils-Göran Nilsson                                                 ”Människor jag mött i bokhandeln. ”
Mässa                                         Lars-Åke Nilsson

 

jan 24 2024 Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson

Förmiddagen                             Daniel Engelbrekt                                                  Att leva som Rut

Eftermiddagen                           Karin&Rickard                                                       sjunger läsarsånger i countrystil

Mässa                                         Lars-Åke Nilsson

 

22 november 2023 Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

Förmiddagen                              Lars-Åke Nilsson                                              ”Glädje i Herren” (Filipperbrevet)
Eftermiddagen                           Stig Ekelund                                                       ”Präst i utlandet ”
Mässa                                         Lars-Åke Nilsson

 

24 oktober 2023 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Förmiddagen                              Daniel Ringdahl                                                ”Det som förblir i evighet, när gräset torkar bort och blommorna vissnar.” Jes. 40:8

Eftermiddagen                            Ann-Marie och Stefan Ekström                     Berättar om Främre Asien

Mässa                                           Lars-Åke Nilsson

 

20 september 2023 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

Förmiddagen                            Jonathan Janerheim                                         ”Den helige Anden: I Bibeln, i historien, idag”

Eftermiddagen                          Vi sjunger ur Lova Herren tillsammans med Anders Andersson, Vikbolandet

Mässa                                        Jonathan Janerheim

 

19 april 2023 Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson.

Förmiddagen                          Alve Svensson                           Ps 139

Eftermiddagen                        Alve Svensson                           ”Minnen från sjukhuskyrkan”

                                                 Sång av Daniel Saarikari

Mässa                                    Alve Svensson 

 

22 mars 2023 Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

Förmiddagen                          Owe Johansson                    ”Frälsning vid floden”

Eftermiddagen                        Karin Johansson och Lasse Johansson                       ”Årsrikedom – glädje, bekymmer och utmaningar?!”

Mässa                                     Owe Johansson

 

28 februari 2023 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Förmiddagen Sådd, växt och skörd i Guds rike. Josef Appell

Eftermiddagen Mission under krig och ockupation 1935-1941, ur EELC:s historia. Bengt Hjort

Mässa Lars-Åke Nilsson

 

25 januari 2023 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

Förmiddagen                      LarsOlov Eriksson           Evangelium i gamla testamentet

Eftermiddagen                   Oskar Wikdahl                  Angår ELU oss alla? 

Mässa                                LarsOlov Eriksson 

 

23 november 2022 Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson.

Förmiddagen                        Göran Giselsson                          ”Rosenius – aktuell i vår tid?”

Eftermiddagen                      Hjelmsjökvartetten

Mässa                                   Lars-Åke Nilsson

 

19 oktober 2022 Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

Förmiddagen                      Anders Månsson                           Den kämpande tron

Eftermiddagen                  Lars-Åke Nilsson                              ”Nattvardens olika moment ”

Mässa

21 september 2022. Värdar: Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Förmiddagen                              Peter Henrysson, redaktör för Begrunda       ”Jag tror på den Helige Ande som har talat genom profeterna” (Nicenska trosbekännelsen)                    

Eftermiddagen                            Mattias Lindström, redaktör för Till Liv      Uppmuntran till bibelläsning, läs dig – till liv! ”Herrens undervisning är fullkomlig den ger själen nytt liv” Ps 19:8

Mässa                Mats Giselsson

24 maj 2022. Värdar: Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

förmiddag                                     Göran Landgren. Vill Gud att alla människor skall bli frälsta? Efesierbrevet 1:3-8

eftermiddag                                   Vi sjunger från Lova Herren och Arne Engström berättar om möten med människor.

mässa                                         Göran Landgren.

 

26 april 2022. Värdar: Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson.

 Förmiddagen                Andreas Eklund             Evangeliet blir synligt genom offer – Naaman och den judiska flickan (2 Kung 5)

                                                                                 Att följa Jesus kan kosta allt – Hur ser förföljelsen ut i världen?

Eftermiddagen            Andreas Eklund            ”Kom ihåg de fängslade syskonen som om ni var deras medfångar”- Hur kan vi hjälpa dem som förföljs?

kollekt till Open Doors

Mässa

 

23 mars 2022. Värdar: Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

Förmiddagen                          Carl-Magnus och Elisabeth Åberg Adrian       ”Att komma hem – liknelsen om den förlorade sonen i konst och teologi”.

Eftermiddagen                       fortsättning från förmiddagen

Mässa                                      Carl-Magnus Adrian.

 

OBS!!! Inställd 15 februari 2022. Värdar: Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector.

Förmiddagen                               Josef Appell                                  Sådd växt och skörd i Guds rike.

Eftermiddagen                            Daniel Ringdahl                           Uppmuntran till bibelläsning. ”Herrens undervisning är fullkomlig den ger själen nytt liv” Ps 19:8

Mässa                Mats Giselsson

 

OBS!!! Inställd 26 januari 2022. Värdar: Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

förmiddag                                     Göran Landgren. Vill Gud att alla människor skall bli frälsta? Efesierbrevet 1:3-8

eftermiddag                                   Vi sjunger från Lova Herren och Arne Engström berättar om möten med människor.

mässa                                         Göran Landgren.

 

2021 16 nov. Värdar: Gunnie & Clas Engström (kontaktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson.

förmiddag                                     Alve Svensson                             ”Från Psaltaren”

eftermiddag                                 Tomas Nilsson                             ”Strandhem förr och nu”.

Mässan                                          Alve Svensson.

 

2021 27 okt. Värdar: Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström.

förmiddag                                     Owe Johansson                          ”…vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana…” 1 Kor 2:9. Om döden, evigheten och himmelen.

eftermiddag                                 Kerstin Nilsson                            ”Tankar från Kenya om döden och livet.”

Mässa                                             Owe Johansson

 

22 april 2020 Värdar: Rune Giselsson, Lilli & Bengt Hjort, Paula Hector

Förmiddag: Alfons Lindholm, präst från Älsered ”Ur Jesaja rot och stam – tankar mellan GT och NT”

Eftermiddag: ”Det skrivna ordet – en presentation av tidsskrifter och tidningar som ges ut i ELM sfären”. Nils-Göran Nilsson ”BV förlag”; Mattias Lindström ”Till Liv”; Peter Henrysson ”Begrunda”; Jakob Andersson ”Insidan”, Inese Johansson ”Droppen”.

Mässa: Alfons Lindholm

 

24 mars 2020 Värdar: Karin Johansson, Ulla & Ola Hector, Arne Engström 

 

27 februari 2020 Värdar: Gunnie & Clas Engström, Margareta & Johnny Borg, Anna-Karin & Birger Svensson

Förmiddag: Daniel Ringdahl ”När trosvissheten känns långt borta”

Eftermiddag: Strandhems Bibel och -lärjungaskola berättar om sin missionsresa.

Mässa: Mats Giselsson

 

22 januari 2020 Värdar: Christina & Anders Selander, Hanna-Greta & Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Förmiddag: Daniel Johansson som arbetar på Församlingsfakulteten i Göteborg ”Gud möter oss i öknen och på bergen”

Eftermiddag: Sång – Ingrid Nilsson. Eva Henriksson ”Ett missionärsbarns upplevelser”

Mässa: Lars-Åke Nilsson

 

20 november 2019, Rune Giselsson (kontaktperson), Bengt & Lilli Hjort och Paula Hector.

Förmiddag: föredrag av Göran Giselsson: ”På samma gång syndare och rättfärdig. Aspekter av roseniansk och luthersk teologi”

Eftermiddag: Föredrag av Gösta Imberg om Lina Sandell: ”En dag i sender” varvat med gemensamma sånger av Lina Sandell

Mässa: Magnus Hagström

 

16 oktober 2019 Karin Johansson (kontaktperson),Ola & Ulla Hector och Arne Engström

Förmiddag: föredrag av Magnus Persson: ”Varför lutheran”?

Eftermiddag: Sångprogram med Jonas Engström 

Mässa: Magnus Hagström

 

18 september 2019 Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

Förmiddag: föredrag av Carl-Magnus Adrian: ”Skapelsen och Glädjen” 

Eftermiddag: Sång av och med Mats Lunnegård

Mässa: ev. Magnus Hagström

 

tors 25 april 2019 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

 

ons 20 mars 2019 Rune Giselsson (kontaktperson), Bengt & Lilli Hjort och Paula Hector.

 

tis 26 februari 2019 Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström

 

ons 23 januari 2019 Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

 

Tis 13 november 2018 Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector