Planeringssida för bibeldagar

Ledord för kursen: Bibelförankring, god undervisning,  tillämpning i livet, dagtid, ämnen som berör, vila, gemenskap och god mat.

Lokal: Eftersom samlingarna vanligtvis samlar fler än vad som ryms i Sjökronas sal så är vi som regel i mötessalen i huvudbyggnaden.

Nytt dagsprogram från och med vt20:

Dagsprogram:

09.30 Ankomst och fika

10.00 Välkomsthälsning och föredrag

11.00 Bensträckare

11.15 Föredrag

12.00 Middag

13.30 Samling

14.15 Bensträckare på plats

14.20 Samling

15.00 Kaffe

15.30 Nattvardsgudstjänst

Ca 16.30 Slut

Utvärdering av tidigare program:

Vi vill hålla fast vid den goda bibelförkunnelsen men arbeta med formuleringar på rubrikerna så att de vänder sig till en bredare målgrupp än bara ELM:are. Vi vill knyta an till frågor som vi tror att många i ålderskategorin naturligt bär på även om man inte är van kristen. T.ex. kan kommande programpunkter “trons visshet” uttryckas: Tro-vetande-visshet. “Guds Ord till alla” kan uttryckas: Det finns en Gud som vill tala till dig och till alla.

Ta hjälp av varandra och personal på Strandhem för att tänka mer kring vilken förväntan och frågeställning rubrikformuleringar väcker.

Värdgruppernas ansvar:
– Formulera ett ämne/tema för dagen
– Tillkallar talare och bestämmer rubrik för deras föredrag
– Tillkalla präst (svenskkyrklig) för att hålla i mässan.
– Ansvar för mötesledning och skapande av ett välkomnande bemötande

– Som värdgrupp får man gärna lägga programpunkter efter eget beslut men dock hålla de gemensamma tidsramarna.
– Skapar kringliggande aktiviteter som stärker gemenskapen
– Pålyser kollekt och bestämmer ändamål (i första hand fortsätter vi traditionen med att ge till ELMs mission och Strandhem men även andra ändamål som passar med föredrag kan förekomma)
– Samråda med Tomas så att möblering av lokal är lämplig, ljudanläggningen används, projektor med duk om det efterfrågas, eller whiteboard (rengjord och svara pennor.)

– Ta emot betalning med kortläsare, swich och kontanter.

– Eventuellt hjälpa folk att hitta en parkeringsplats (använd inte fotbollsplanen)

– Ställer samman programmet och håller kontakten med Magnus Hagström.

Det är positivt att ämnesrubrikerna är ganska olika. Sångprogrammen har uppskattats samt att man får lov att vara med och dela vittnesbörd eller på något sätt vara aktiv. Vi vill understryka längtan efter sång och musik.

Alla värdar, oavsett grupp, delar på uppgiften att sprida info i sin förening/vänkrets inför samtliga bibeldagar.

Om kostnaderna för ett dagsprogram med arvode och resor överstiger 3000 kr bör man förankra det med Strandhem innan det tas beslut. (Strandhems “folkhögskolearvode” som används på bibelskolan och ungdomsläger ligger på 380 kr/40 min  om Strandhem är arbetsgivare. För en egen företagare som själv står för sociala avgifter motsvarar det ca 530 kr/40 min. Många talare som ska försörja sig på att resa runt och undervisa har önskemål om betydligt högre arvode och det kan vi går till mötes om det är motiverat och vänder sig till tillräckligt stor samling människor som lyssnar och skänker kollekt.)

Strandhems ansvar (läs Magnus Hagström):
Fysiska ramar för lokaler och god mat
Sammanställning av terminsprogramblad
Marknadsföring via tidningar, internet och utskick. Vid annonsering i Till Liv får gärna alla datum vara med vid första annonstillfället.
Samla värdgrupperna inför varje termins planering samt utvärdering.

Värdgrupper:

Tis 13 november 2018: Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

ons 23 januari 2019: Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

tis 26 februari 2019: Karin Johansson (kontaktperson),Ola & Ulla Hector och Arne Engström

ons 20 mars 2019: Rune Giselsson (kontaktperson), Bengt & Lilli Hjort och Paula Hector.

tors 25 april 2019: Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

ons 18 september 2019: Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

tors 16 oktober 2019: Karin Johansson (kontaktperson),Ola & Ulla Hector och Arne Engström

tis 20 november 2019: Rune Giselsson (kontaktperson), Bengt & Lilli Hjort och Paula Hector.

Onsdag den 22 januari 2020: Kinna & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Tisdag 25 februari eller Onsdag 26 februari 2020: Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

Tisdag 24 mars 2020 eller Onsdag den 25 mars 2020 eller Torsdag den 26 mars 2020: Karin Johansson (kontaktperson),Ola & Ulla Hector och Arne Engström

Onsdag den 22a april 2020: Rune Giselsson (kontaktperson), Bengt & Lilli Hjort och Paula Hector.

Deadline: allt programinnehåll (jan-april) ska vara klart till 1 dec.

Planering: (uppdateras kontinuerligt)

18 september

Förmiddag: föredrag av Carl-Magnus Adrian: ”Skapelsen och Glädjen”

Eftermiddag: Sång av och med Mats Lunnegård

Mässa: ev. Magnus Hagström

 

16 oktober

Förmiddag: föredrag av Magnus Persson: “Varför lutheran”?

Eftermiddag: Sångprogram med Jonas Engström

Mässa: Magnus Hagström

 

20 november

Förmiddag: föredrag av Göran Giselsson: ”På samma gång syndare och rättfärdig. Aspekter av roseniansk och luthersk teologi”

Eftermiddag: Föredrag av Gösta Imberg om Lina Sandell: “En dag i sender” varvat med gemensamma sånger av Lina Sandell

Mässa: Magnus Hagström

 

22 januari 2020

Föredrag av Daniel Johansson, lärare på Församlingsfakulteten

Sångprogram med Ingrid Nilsson

Föredrag av Eva Henriksson: ”ett missionärsbarns upplevelser”.

Mässa: Lars-Åke Nilsson

 

22 januari

Förmiddag: Daniel Johansson som arbetar på Församlingsfakulteten i Göteborg ”Gud möter oss i öknen och på bergen”

Eftermiddag: Sång – Ingrid Nilsson. Eva Henriksson ”Ett missionärsbarns upplevelser”

Mässa: Lars-Åke Nilsson

Värdar: Christina & Anders Selander, Hanna-Greta & Per Nilsson, Jan-Erik Hector

27 februari

Förmiddag: Daniel Ringdahl ”När trosvissheten känns långt borta”

Eftermiddag: Strandhems Bibel och -lärjungaskola berättar om sin missionsresa.

Mässa: Mats Giselsson

Värdar: Gunnie & Clas Engström, Margareta & Johnny Borg, Anna-Karin & Birger Svensson

24 mars

Värdar: Karin Johansson, Ulla & Ola Hector, Arne Engström

22 april

Förmiddag: Alfons Lindholm, präst från Älsered ”Ur Jesaja rot och stam – tankar mellan GT och NT”

Eftermiddag: ”Det skrivna ordet – en presentation av tidsskrifter och tidningar som ges ut i ELM sfären”. Nils-Göran Nilsson ”BV förlag”; Mattias Lindström ”Till Liv”; Peter Henrysson ”Begrunda”; Jakob Andersson ”Insidan”, Inese Johansson ”Droppen”.

Mässa: Alfons Lindholm

Värdar: Rune Giselsson, Lilli & Bengt Hjort, Paula Hector

Program höst 2020. Deadline för planeringen är den 29e maj, då info om program måste ha kommit in till Magnus.

16 september 2020

Värdar: Christina & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Förmiddag: Erik J Andersson

Eftermiddag:

Mässa:

14 oktober 2020

Värdar: Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

Förmiddag: Alve Svensson

Eftermiddag: Samuel Larsson

Mässa: Inställd på grund av Corona

17 november 2020

Struken på grund av Corona

19, 20 eller 21 januari 2021

Värdar: Rune Giselsson (kontaktperson), Paula Hector

Förmiddag:

Eftermiddag:

Mässa:

24 eller 25 februari

Värdar: Christina & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Förmiddag:

Eftermiddag:

23, 24 eller 25 mars

Värdar: Gunnie & Clas Engström (konktperson), Margareta och Johnny Borg, Anna-Karin och Birger Svensson

Förmiddag:

Eftermiddag:

20, 21 eller 22 april

Värdar: Karin Johansson (kontaktperson), Ola & Ulla Hector och Arne Engström

Förmiddag: ??? Anders O Johansson ”Profeten Amos budskap/Jesus möter människor”

Eftermiddag: ??? Maggan Johansson ”Hannas hus: Hidden treasure & women of hope” och Anders O Johansson ”Mission i Malmö”

Mässa: ???

 

Program höst 2021.

27 oktober 2021

Värdar: Rune Giselsson (kontaktperson), Paula Hector

Förmiddag:

Eftermiddag:

Mässa:

16 november 2021

Värdar: Christina & Anders Selander (kontaktperson), Hanna-Greta och Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Förmiddag:

Eftermiddag: