Konfirmation

Strandhem är en kursgård för kristet arbete bland barn, ungdomar och vuxna. Gården ligger mycket vackert vid Hjälmsjöns strand, två kilometer från Örkelljunga.

Strandhem har tillstånd att bedriva konfirmandundervisning i internatform enligt Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete.

Två galna konfirmander Konfirmation Fyra konfirmander tänker

Ett konfirmationsläger på Strandhem är ett läger som man aldrig glömmer! Under fyra veckor får man stöta och blöta den kristna tron. Varje dag innehåller ett undervisningspass på förmiddagen av mer teoretiskt slag, lång och efterlängtad fritid på eftermiddagen och aktiviteter av skiftande karaktär på kvällen. På sen eftermiddag har konfirmanderna mer praktisk undervisning som tex. dans, sång, tyst stund, drama eller andra liknande aktiviteter. Varje dag blir det tillfälle för morgonbön och aftonbön.

Frågeställningar som tas upp under lägret kan vara allt ifrån “Vem är Jesus?” till “Fanns Jesus?” och “Kan detta verkligen göra någon skillnad för mig?”.

När det är dags för undervisningspassen finns det gott om tid för att ställa alla de frågor som du har. Givetvis får man ställa sina frågor när man vill!

Undervisningen på konfirmandlägret grundar sig på Bibeln och evangelisk luthersk bekännelse. Vi betonar bön, lovsång, gemenskap och framför allt Jesus och Bibeln.

På lägret finns det många ledare. 1 präst, 2-3 lärare, 1 musikledare, 3 fritidsledare och flera faddrar. Ledarna finns bl.a. på lägret för att göra konfirmationstiden så bra som möjligt för konfirmanden.

Kostnad?

Kursen kostar 5800 kronor. Om du inte är medlem i Svenska kyrkan betalar du även den del som din hemförsamling betalar efter din konfirmation, ca 6500 kr.

I priset ingår:

  • Konfirmationsläger på fyra veckor
  • Ett antal helgträffar
  • Uppföljningsvecka sommaren efter konfirmationslägret
  • Ungdomslägret PULS (sommaren efter konfirmationen och i samband med uppföljningsveckan)

Under lägret gör man några större utflykter som t.ex. en hajk eller liknande, träff med andra konfirmationsläger och andra spännande aktiviteter.

Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta Strandhem. Vi skickar gärna en folder och anmälningsblankett. Har du några frågor? Eller har du någon annan fundering kring konfirmandlägrena på Strandhems Missionsgård? Kontakta gärna Tomas Nilsson på 0435-50077 eller info@strandhem.nu

Anmälan

På sidan “Det bästa jag har gjort” görs anmälan för alla som vill gå på Strandhem, Åhus missionsgård och Breanäs missionsgård. Vi är tre samverkande gårdar som likvärdiga upplägg och samarbete.