Barnläger

Nästa evenemang

Sportlovsläger - 2023-02-20 -2023-02-22 - 09:30 - 15:30

See All

Bibeldagar

Nästa evenemang

Bibeldag - 2023-02-28 - 09:30 - 16:30

See All

Dagsarrangemeng

Nästa evenemang

Bibeldag - 2023-02-28 - 09:30 - 16:30

See All

Under året erbjuder Missionsgården Strandhem ett flertal dagsarrangemang. Somliga kräver anmälan andra är det bara att komma på. Om anmälan är nödvändig står detta tydligt.

Gudstjänst

No upcoming events

Konfirmandläger

No upcoming events

Körövning

No upcoming events

Kvällsbibelskola

No upcoming events

Läger

Nästa evenemang

Sportlovsläger - 2023-02-20 -2023-02-22 - 09:30 - 15:30

See All

Missionsgården erbjuder varje år flera möjligheter till att vara med på läger. Det står tydligt under varje läger vilken åldersgrupp lägret är avsett för.

Lägerskola

No upcoming events

Loppmarknad

No upcoming events
1 2

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.