När

11/9    
18:30 - 21:30

Event Type

Själavårdskurs ”Se om dig själv och andra”

En kristen grundkurs – att förstå människor, problem och lösningar.

Föredragshållare: John Breneman och Gunilla Ludvigsson

Se poster med information här.

Kursen startat 11 september och sker under 6 tillfällen. Kursen kan bara läsas i sin helhet.

Kursen arrangeras av KRIS- kristna själavårdsinstitutet