När

18/5    
18:30 - 21:30

Event Type

Grundkurs 3. tredje samlingen

Kursen handlar om en genomgång av några vanliga problem som människor kämpar med. Problemens ursprung och hantering behandlas under kursen. Problem som tas upp är fruktan, ängslan, självbild, vrede, bitterhet, skuld, skam och förakt, ensamhet, depression och självmordstankar. (20 x 45 minuter)

För att delta på kursen behöver man ha gått de två föregående kurserna och delta från början av delkurs 3. Anmälan till kursledare John Brenman: 0302-40156, e-post: info@kris.se