När

6/3 - 10/3    
Hela dagen

Bokningar

Bokning stängd

Event Type

En vecka med 1500-talets Luther och 2010-talets ungdomar

Folder kan laddas ner här

Anmälan görs längst ner på denna sida.

År 2017 är det 500 år sedan reformationen startade med Martin Luther. Luther får därför utgöra temat för Seniorakademin 6-10 mars. Vi kommer se både de historiska händelserna men också hur luthersk och katolsk tro och kyrka förhåller sig idag.

Martin Luther efterlämnade en värld som var drastiskt annorlunda den han föddes i. Han är en av historiens stora milstolpar. Grunden för detta var att han hittade tillbaka till Guds Ord som auktoritet och tron på Gud som rättfärdiggör människan. Det är nu 500 år sedan han spikade upp sina 95 teser på kyrkporten i Wittenberg med en önskan om nyorientering i den Romersk-katolska kyrkan. Istället blev det bannlysning, bildande av en ny evangelisk kyrka och en startpunkt för vanliga människor att kunna läsa Bibeln på sitt eget språk och möjlighet att tänka utanför auktoriteternas ramar.

Luther är både en bit spännande historia men framför allt en förebild i att vara Jesus efterföljare i en värld som stretar emot.

Upplägget för Seniorakademin bygger på att vi ger seniorer möjlighet att gå bibelskola en vecka tillsammans med eleverna på bibelskolan. Inga förkunskaper krävs. Mötet med Guds Ord och samtalen över generationerna är mycket uppskattat.

Lärare

Utöver Bibelskolans lärare Lars-Åke Nilsson, Daniel Engelbrekt, Owe Johansson och Magnus Hagström har vi några gästföreläsare: Lars-Ove Eriksson, tidigare lärare på Johannelund i Uppsala, kommer hålla bibelstudier över Galaterbrevet med utgångspunkt i Luthers kommentarer. Anders Ek, ungdomssekreterare i ELU har följt de senaste årens debatter och konverteringar till Romersk-katolska kyrkan. Vad är det som attraherar och vad säger det om behovet av reformationen i vår tid?

Historieät med Martin Luther

Kring ölstop och familjen Luthers gästfria bord i Svarta klostret samlades åtskilliga gäster. Studenterna flockades och mycket blev nedtecknat när Luther vid bordssamtalen leverade djupsinniga teologiska reflektioner, ofta med ett mustigt språk och one-liners som eftervärlden aldrig kunnat glömma. Under torsdagen kommer vi äta mat i historisk miljö och under ledning av Owe Johansson få leva oss in i livet hos reformatorn Martin och hans enormt driftiga fru Käthe.

Lokaler och övernattning

Undervisningen sker i Sjökronas sal som är en mycket bra föreläsningssal och utrustad med hörslinga. Dessutom kan erbjuder vi logement med hög standard och egen toalett på rummen. Givetvis kan man välja att bo hemma men vi rekommenderar varmt att många väljer helpensionsalternativet. Alla deltagare deltar under måltiderna som är en viktig del i gemenskapen. Dessutom anordnas morgonbön och aftonbön och några kvällsaktiviteter för alla som vill vara med.

Priser

Kursavgift: 600 kr. (Om man har svag ekonomi kan vi göra avdrag på denna kostnad)

Deltagare med eget boende betalar för förmiddagsfika, middag och eftermiddagsfika måndag till fredag: 800 kr+ kursavgift

Deltagare som önskar övernattning och helpension: frukost, förmiddagsfika, middag, eftermiddagsfika, kvällsmat och kvällskaffe, måndag kl. 8.30 till fredag kl. 16.00: 2300 kr+ kursavgift

Ansök före 20 februari eller så länge det finns plats. Kursen har 26 platser.

Information finns på hemsidans kalender under Seniorakademin 6-10 mars

Eftersom samtal och relationer är det unika och den stora vinsten med Seniorakademin önskar vi att deltagarna finns med under hela veckan. Om man har för avsikt att inte delta alla fem dagarna ber vi er meddela det i förväg. Vi förbehåller oss rätten att ge de begränsade platserna till deltagare med avsikt att delta fullt ut.

Kursansvarig: Daniel Engelbrekt, e-post: daniel.engelbrekt@strandhem.nu , Tel: 0435-51477, 0709-239308

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.