• februari 10, 2015

Kvällsbibelskola

Datum/Tid
Datum: 2015-02-10
Tid: 18:30 - 21:00


“Jag är den gode herden. jag är dörren till fåren” Joh 10

Talare: Markus Hector

Vem är Jesus?

Frågan vibrerar genom hela Johannesevangeliet. Den berör inte bara Guds existens och närvaro utan också människolivets mening och mål. Med sina sju Jag är – ord ger Jesus själv svaret. Som historisk person är Jesus knuten till en viss tid och till bestämda platser. Men evangeliet gör det möjligt för människor i alla tider och över hela vår värld att möta honom så att det blir till tro och liv.

Anmälan till kursen senast 9 januari.