När

2023-03-29    
18:30 - 20:45

Jens Wallin talar över ämnet ”Paulus brev, del 2”.

Vi går igenom de brev som Paulus skrev i fångenskap och/eller efter att han hade kommit till Rom. (Filipperbrevet, Filemon, Kolosserbrevet, Efesierbrevet, Timoteusbreven, Titusbrevet)

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.  Läs mer