När

19/9    
10:00 - 17:00

Bokningar

Bokning stängd

Event Type

Välkommen till Strandhems bibeldagar som är präglade av gemenskap med varandra och livet med Jesus. Bibeldagar är vila inför Herren som genom sitt Ord ger kraft till vardagen och frid i sinnet. Kom och dela gemenskapen, uppbyggelsen och den goda maten!

Ämne: Judarna – att vara Guds folk i frälsningshistorien och i vår tid

Talare: Andreas Johansson, tidigare israelmissionär i Haifa och numera präst i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn i Norge.

Samlingen är ett samarrangemang med Strandhems bibelskola.

Sångstund med Anders Andersson från Vikbolandet.

Värdar: Karin Johansson, Arne Engström, Ola och Ulla Hector

 

Tider:

10.00  Välkomsthälsning och samling

11.00  Fika i matsalen

11.30  Samling

12.15  Middag i matsalen

13.30  Samling, kollekt

15.00  Fika i matsalen

15.45  Nattvardsmässa i mötessalen

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.