När

24/3    
09:30 - 16:30

Event Type

24 mars

Värdar: Karin Johansson, Ulla & Ola Hector, Arne Engström

Dagsprogram:
9.30 Ankomst och fika

10.00 Välkomsthälsning och föredrag av Anders O Johansson ”Profeten Amos budskap/Jesus möter människor”

11.00 Bensträckare

11.15 Fortsättning på föredrag med Anders O Johansson

12.00 Middag i matsalen

13.30 Maggan Johansson ”Hannas hus: Hidden treasure & women of hope” och Anders O Johansson ”Mission i Malmö”

15.00 Kaffe i matsalen

15.30 Mässa Anders O Johansson

Slut ca 16.30