När

22/4    
09:30 - 16:30

Bokningar

Bokning stängd

Event Type

22 april

Värdar: Rune Giselsson, Lilli & Bengt Hjort, Paula Hector

Dagsprogram:
9.30 Ankomst och fika

10.00 Välkomsthälsning och föredrag av Alfons Lindholm, präst från Älvsered ”Ur Jesaja rot och stam – tankar mellan GT och NT

11.00 Bensträckare

11.15 Fortsättning på föredrag med Alfons Lindholm

12.00 Middag i matsalen

13.30

”Det skrivna ordet – en presentation av tidsskrifter och tidningar som ges ut i ELM sfären”. Nils-Göran Nilsson ”BV förlag”; Mattias Lindström ”Till Liv”; Peter Henrysson ”Begrunda”; Jakob Andersson ”Insidan”, Inese Johansson ”Droppen”.

15.00 Kaffe i matsalen

15.30 Nattvard Alfons Lindholm

Slut ca 16.30

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.