• januari 22, 2020

Bibeldag

Fler evenemang:

Datum/Tid
Datum: 2020-01-22
Tid: 09:30 - 16:30


22 januari

Värdar: Christina & Anders Selander, Hanna-Greta & Per Nilsson, Jan-Erik Hector

Dagsprogram:
9.30 Ankomst och fika

10.00 Välkomsthälsning och föredrag av Daniel Johansson, lärare på Församlingsfakulteten

I öknen och på bergen”

11.00 Bensträckare

11.15 Fortsättning på föredrag med Daniel Johansson

12.00 Middag i matsalen

13.30 Sång av Ingrid Nilsson och Föredrag av Eva Henriksson: ”Ett missionärsbarns upplevelser”.

15.00 Kaffe i matsalen

15.30 Nattvardsmässa, Lars-Åke Nilsson

Slut ca 16.30

Bokning

150,00 kr

Om du har övriga upplysningar som påverkar ditt deltagande ber vi dig uppge dem i kommentarsfältet.

Vid önskan om snabb respons ber vi dig ringa eller skicka e-post. Avvikelser kan påverka priset och då önskar vi att din betalning sker när du kommer till Strandhem.

I annat fall får du gärna betala via Strandhems bankgiro 794-8110 så snart du fått bekräftelsemail på dina anmälan.