När

27/7 - 31/7    
Hela dagen

Event Type

Intensivkurs som arrangeras av KRIS på Strandhem med John och Judy Breneman

Kursbeskrivning

En kurs som förbereder förlovade och nygifta par för äktenskapet. Paret ska inte varit gift längre än sex månader innan kursens start.

Hur är kursen upplagd?
Kursen har två delar.

1) Varje kursdeltagare får boken Lär Känna Varandra som består av ett antal frågor som berör 17 olika områden i ett äktenskapsförhållande. Deltagaren ska fundera enskilt över frågorna och besvara dem. När paret har besvarat alla frågorna i ett avsnitt planerar de tid tillsammans då de samtalar med varandra om hur de har besvarat frågorna. När kursdeltagarna gått igenom allt material på följande sätt kan de boka samtal med kursledaren. Detta kan ske under tiden att paret deltar i del två.

2) Den andra delen av kursen består av att alla deltagare samlas för att få bibelutläggande undervisning om äktenskapet och att diskutera och tillämpa denna undervisning i samtalsgrupper.

Vad är syftet med kursen?
Huvudsyftet med kursen är att förstå Guds plan för äktenskapet, att hjälpa dig att förstå din blivande maka/make och att kommunicera med henne/honom på en djupare nivå samt att lära känna och samtala med andra par som har liknande frågor och problem.

Varför är det gynnsamt att gå en sådan kurs?
Det finns obehagliga överraskningar som drabbar par i äktenskapsförhållanden och som ofta leder till allvarliga konsekvenser. Skilsmässostatistiken talar sitt tydliga språk. 1998 gifte sig 31 598 personer i Sverige. 20 760 skilde sig. Av alla som gifte sig 1990 hade var femte skilt sig sju år senare. Varje år är cirka 50 000 barn med om en skillsmässa. Mer än hälften, 54 procent, av alla barn i Sverige har ogifta föräldrar. (Källa: Dagen 21 juli 2000)

Vem undervisar kursen?
Kursledarna är John och Judith Breneman som kommer från USA och har bott i Sverige sedan 1979. Ämnet för Johns doktorsavhandling var ”Förberedelse för äktenskapet för förlovade par i Sverige”. Den första gruppen som gick kursen 1994 deltog i ett forskningsprojekt. Sedan dess har han haft minst en kurs varje år. Sammanlagt har 215 par deltagit i kurserna.

Kommentar från en kursdeltagare:
. . . Måste berätta att jag tänkt mycket på kursen och insett att vi fått så otroligt mycket värdefullt i bagaget. Såhär några år efteråt märker jag att den gett många verktyg men framför allt en insikt om äktenskapets stora betydelse. Jag började min verksamhetsförlagda utbildning igår på Barn och ungdoms psykiatrin här. Kommer att finnas med i ätstörningsteamet där familjeterapi är den huvudsakliga behandlingsmetoden. Känns gott att ha fått vara med på äktenskapskursen även av den anledningen!

Hur kan vi anmäla oss till kursen?
Ni kan anmäla er genom att ta kontakt på ett av följande sätt:

KRIS-Gråbo
Gråbo Industriväg 2C
443 40 Gråbo

Tel. 0302-401 56
E-post: info@kris.se