Lärare

Daniel Hjort

Kursansvarig är Daniel Hjort, teol. dr. och lärare på Strandhems Bibel- och lärjungaskola. Daniel disputerade 2018 inom Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet på en avhandling om Jesus som ledare i Matteusevangeliet (Jesus the True Leader: The Biographical Portrait of Jesus as Leader in the Gospel of Matthew). Han är präst inom EFS och har tidigare haft en församlingstjänst i Markaryd (2006-2014).

Magnus Hagström

Lärare på utbildningen är även Magnus Hagström, teol. kand. och föreståndare för Strandhems Bibel- och lärjungaskola. Magnus har arbetat som bibellärare på Strandhem sedan 2013 och har även jobbat som missionär och undervisat vid Nakamte Christian Education College i Etiopien. Han är präst i Svenska kyrkan och har erfarenhet av församlingstjänst i Stockholm och Örebro.

Jens Wallin

Jens undervisar också på Missionsakademin. Han har en magister i teologi efter studier i Uppsala och Oxford. Jens är också lärare på Strandhems bibel- och lärjungaskola och undervisar och skriver läromaterial i kristen tro för grundskolan.

Frågor? För mer information kontakta:

Daniel Hjort
e-post: daniel.hjort@strandhem.nu

Magnus Hagström 
e-post: magnus.hagström@strandhem.nu

Olika gästföreläsare kommer att medverka under de olika kurserna. I höst medverkar bl.a. Karl-Henrik Wallerstein, som är doktor i Gamla testamentets exegetik och präst i Svenska kyrkan.