Vi söker ny lärare till bibelskolan

Vi söker en medarbetare (50%) som vill vara lärare på en bibelskola och leda människor till fördjupad tro, insikter i livet och glädje för Jesus.

Strandhems Bibel- och lärjungaskola har de senaste åren sett en ökning i elevantalet. För närvarande har vi 25 elever med en bred kyrklig bakgrund. De flesta är 19-24 år men alla åldrar är välkomna. Vi lägger stor vikt vid gedigen bibelundervisning och social närhet mellan lärare och elever. Helheten på skolan byggs upp med andakter, undervisning, måltidsgemenskap, diskussioner, tjänande (praktik), själavård, retreat, idrott och missionsresor – både tre veckor utomlands och kortare perioder inom Sverige. Själavården får stort utrymme genom att eleverna under året går tre grundkurser i själavård som leds av Kristna själavårdsinstitutet (KRIS) och att varje elev har personliga regelbundna själavårdssamtal. Varje vecka följer ett visst tema där lärarna har mer eller mindre undervisningstid beroende på sin erfarenhet inom temat.

Lärarlaget består av fyra deltidstjänster och en antal timanställda själavårdare och föreläsare. Utöver bibelskolan bedriver Strandhem mycket annan kurs- och gästverksamhet och är arbetsplats för cirka 20 personer.

Vår vision är att våra elever ska få bli fyllda av Guds Ande och evangeliet och med den kraften vara med till att förändra Sverige. Kursen ligger under Glimåkra folkhögskola men ansvarar själv för merparten av sin finansiering vilket sker genom gåvogivare och stöd från Evangelisk Luthersk Mission (ELM).

Läs mer om skolan på www.strandhem.nu samt skolans schema på www.strandhem.nu/schema

Vi söker nu en ny lärare med 50% tjänstgöringsgrad som:

  • Älskar Jesus och har en djup bibelkunskap.
  • Kan förmedla Bibelns budskap genom både liv och undervisning.
  • Har en förståelse och erfarenhet av hur vår tids 20-åringar bemöts och kan bygga förtroende i deras liv.
  • Står bakom vår vision om att sträcka missionen långt utanför skolans gränser och verka för en bibeltrogen och Jesuscentrerad väckelse.
  • Delar vår evangelisk-lutherska bekännelse och vill stå med i ett lärarlag och sammanhang som har en konservativ bibelsyn och lever ut detta genom att ha Bibeln som sin auktoritet.
  • Är väl orienterad i svensk kristenhet och har god förståelse för ekumenisk samverkan.
  • Vill bli en del av arbetslaget inom Strandhem och ELM (som på sikt kan leda till en större tjänst).
  • Är beredd att vara bosatt i skolans geografiska närhet för att på nära håll kunna följa elevernas behov.
  • Har erfarenhet av ledaruppgifter i församlingsarbete, mission, evangelisation eller ungdomsarbete – även utifrån ett frivilligt oavlönat perspektiv.
  • Har egen erfarenhet av själavård och förmåga att vara själavårdare.

Högskoleutbildning är meriterande. Det är viktigt att sökande har intresse för att ta sig an nya ämnen och har förmåga till att analysera på ett välgrundat sätt.

Eftersom ledarskap och förtroende byggs genom relationer och närhet är det en fördel om sökande bosätter sig i skolans geografiska närhet och väljer församlingstillhörighet som ligger i linje med vår vision för elevernas församlingsengagemang.

Vi ser gärna att både män och kvinnor söker tjänsten.

50% tjänst beräknas med en årsarbetstid där timmarna förväntas förläggas till elevernas terminstider samt skolans planeringsdagar. Arbetsbördan varierar under året och beror på olika perioder under läsåret där till exempel skolstart och missionsresa kräver mer tid. Dessutom har de olika temaveckornas upplägg olika fördelning inom lärarlaget. Därför går inte tjänsten att komprimera till två intensiva dagar i veckan utan den anställde måste vara beredd på att finnas tillgänglig 3-4 dagar i veckan under terminstid.

 

Ansökningsperiod t.o.m. 1 april. Ansökningar behandlas fortlöpande.
(Med hänsyn till att annonsen i ELMs tidning Till Liv publiceras under första dagarna i april håller vi ansökningstiden för dess läsare öppen ytterligare en vecka.)

Ansökan skickas till: bibelskolan@strandhem.nu

Kontakt: Kursföreståndare Daniel Engelbrekt tel. 0435-51477, 0709-239308

Kontakta oss

Email: info@strandhem.nu

Tel: 0435-500 77

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga