Andakter

Tid för att lyssna och dela med sig

Dagarna inramas med tre andakter i vårt fina kapell. På morgonen följer vi tidebönernas psaltarläsning, efter lunch har vi bibelmeditation och på kvällen ansvarar eleverna själva för aftonbönerna. En gång i veckan firar vi nattvard tillsammans. Om man är kvar på skola över helgen kan man fira gudstjänst tillsammans med ELM i Örkelljunga eller någon av de andra kyrkorna på orten.

Genom andakterna ges du:

  • Möjlighet att avsätta tid till att söka den innerliga gemenskapen med Gud
  • Tillfälle att öva dig i meditation och lyssnande
  • Hjälp till kontinuitet och goda andliga rutiner
Strandhems bibel- och lärjungaskola

Kontakta oss

Strandhems Bibel- & lärjungaskola

kursföreståndare Magnus Hagström

Tel: 0435-51477, 0704-36 33 39

Email: bibelskolan@strandhem.nu

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga