Studietakt

Utbildningen i sin helhet omfattar ett års högskolestudier på heltid (totalt 60 hp), men det går att halvera studietempot och läsa på halvfart genom att läsa hälften av kurserna (totalt 30 hp) under ett år.

En kurs på 7,5 hp motsvarar 5 veckors studier på heltid (men sträcker sig över 10 veckor i denna utbildning).

Om man vill läsa på halvfart kan man välja mellan två spår: Antingen väljer man exegetisk teologi (GT & NT) med fokus på bibelkunskap och bibeltolkning eller väljer man praktisk teologi med fokus på ledarskap och mission.