Utbildningen i sin helhet omfattar ett års högskolestudier på heltid (60 hp), men studietempot kan minskas till halvfart eller kvartsfart. Studenterna följer då antingen spåret exegetisk teologi (bibelvetenskap) eller spåret praktisk teologi (ledarskap och mission).

Helfart:       60 hp per år. En utbildningsvecka (2-3 vardagar) per månad. Några kurser enbart läskurser.

Halvfart:     30 hp per år. En utbildningsvecka (2-3 vardagar) per månad.

Kvartsfart:  15 hp per år. En utbildningsdag (lördag) per månad.

 

Kursupplägg under 2022-23

Under läsåret 2022-23 kommer utbildningsveckorna behandla spåret exegetisk teologi (GT på hösten och NT på våren). De som vill läsa ledarskap och mission gör alltså det som läskurser utan föreläsningar. Efter detta läsår kommer Missionsakademin läggas ner.

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.