Missionsakademin

Missionsakademin är en teologisk högskoleutbildning med fokus på Bibelkunskap/exegetik, ledarskap och mission. Den syftar till att rusta människor till tjänst – att vara delaktiga i missionsuppdraget – genom att ge teologiska kunskaper och praktiska färdigheter. Den riktar sig främst till dig som vill förberedas och utrustas för tjänst i Guds rike eller som redan står i en ledaruppgift i en kristen församling/förening (t.ex. lärare, predikant, evangelist, styrelsemedlem). Utbildningen bedrivs i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.

Kurser 2020/2021:

Höstterminen (2020-08-24 till 2021-01-15)

  • Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka – 15 hp (augusti-januari)
  • Introduktion till GT, del 1 – 7,5 hp (augusti-oktober)
  • Introduktion till GT, del 2 – 7,5 hp (november-januari)

Vårterminen (2021-01-18 till 2021-06-04)

  • Introduktion till NT, del 1 – 7,5 hp (januari-mars)
  • Den missionella kyrkan – 7,5 hp (januari-mars)
  • Introduktion till NT, del 2 – 7,5 hp (april-juni)
  • Religioner och livsåskådningar i Sverige idag – 7,5 hp (april-juni)

Förkunskapskrav

Gymnasiebetyg med grundläggande behörighet, samt särskild behörighet (godkända betyg i samhällsvetenskap och historia)

Bibelskola eller motsvarande erfarenhet/kunskap

Ansökan & antagning

Det är möjligt att påbörja studier både höst och vår. Ansökan ska ske via hemsidan senast 30:e maj för höstterminens kurser och senast 30:e november för vårterminens kurser. Antagning sker löpande. Antalet deltagare på kurserna är begränsat.