Missionsakademin är en teologisk högskoleutbildning med fokus på bibelkunskap/exegetik, ledarskap och mission. Den syftar till att rusta människor till tjänst – att vara delaktiga i missionsuppdraget – genom att ge teologiska kunskaper och praktiska färdigheter. Den riktar sig främst till dig som vill förberedas och utrustas för tjänst i Guds rike eller som redan står i en ledaruppgift i en kristen församling/förening (t.ex. lärare, predikant, evangelist, styrelsemedlem). Utbildningen bedrivs i samarbete med Johannelunds teologiska högskola.

OBS: Utbildningen kommer att läggas ner sommaren 2023. Inga nya ansökningar tas emot.

 

SE VÅR INFORMATIONSFILM

 

Kurser 2022/2023:

 

Höstterminen:

  • Introduktion till GT, del 1 – 7,5 hp (augusti-oktober)
  • Introduktion till GT, del 2 – 7,5 hp (november-januari)
  • Perspektiv på ledarskap i församling och kyrka – 15 hp (augusti-januari, som läskurs)

 

Vårterminen

  • Introduktion till NT, del 1 – 7,5 hp (januari-mars)
  • Introduktion till NT, del 2 – 7,5 hp (april-juni)
  • Den missionella kyrkan – 7,5 hp (januari-mars, som läskurs)
  • Religioner och livsåskådningar i Sverige idag – 7,5 hp (april-juni, som läskurs)

 

Förkunskapskrav

Gymnasiebetyg med grundläggande behörighet, samt särskild behörighet (godkända betyg i samhällsvetenskap och historia)
Bibelskola eller motsvarande erfarenhet/kunskap

 

Ansökan & antagning

Ansökan för vårterminens kurser ska ske via hemsidan senast 30:e november. (OBS: Ansökan till hösten 2023 är tyvärr stängd, eftersom Missionsakademin planeras läggas ner efter sommaren 2023.) Antagning sker löpande. Antalet deltagare på kurserna är begränsat.

“Kurserna Introduktion till GT och NT ger mig mycket ny glädje i att läsa och studera Bibeln och gör mig säkrare när jag ska förklara för andra. Jag tycker också mycket om upplägget. De tre dagarna varje månad på Strandhem ger en fin gemenskap i gruppen och varje gång avslutar vi med ett reflektionsseminarium där vi får chans att prata om frågor som har dykt upp. Jag är glad och tacksam att jag fick möjlighet att gå den här kursen.”

Anna

“Efter några år som pensionär dök denna möjlighet upp. Jag har länge tänkt att jag skulle vilja läsa teologi och detta upplägg har varit perfekt för mig. Kurserna har passat mig som handen i handsken.
De gånger jag varit nere på Strandhem (bor i Värmland) har jag både fått kvalificerad undervisning och fått vistats i en retreatliknande miljö.  Det har behövts ett mått av disciplin för att börja plugga i min ålder men jag kan verkligen rekommendera att börja läsa på Strandhem och för mig har det varit bland det bästa jag gjort.” 
Bosse

 

På Strandhem studerar du

i en naturnära miljö

med kunniga föreläsare.

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.