• mars 13, 2019

Lärare/medarbetare till Strandhems bibel- och lärjungaskola

Vi söker en medarbetare (50%, eventuellt mer) som vill vara med och träna framtidens lärjungar genom att ge dem en fördjupad bibelkunskap och ett exempel att följa i vardagen.

Strandhems Bibel- och lärjungaskola har de senaste åren haft klasser med ca 25 deltagare. Deltagarna kommer från olika kyrklig bakgrund. De flesta som väljer att gå hos oss är mellan 20-25 år gamla. Vi lägger stor vikt vid gedigen bibelundervisning. Vi prioriterar social närhet mellan lärare och elever. Året på Strandhem vävs kring det dagliga andaktslivet, undervisning, måltidsgemenskap, diskussioner, praktik, själavård, idrott. Varje termin har vi missionsresor, både utomlands och i Sverige. Själavården får stort utrymme genom att eleverna under året går en kurs i själavård som leds av Kristna själavårdsinstitutet (KRIS) och att varje elev har personliga regelbundna själavårdssamtal.

Lärarlaget består av tre personer och ett antal själavårdare. Utöver bibelskolan bedriver Strandhem även annan kurs- och gästverksamhet och är en arbetsplats med cirka 20 medarbetare.

Vi längtar efter att våra deltagare ska bli förvandlade av Guds omsorg genom kraften i hans ord och vara med och förändra Sverige.

Vi önskar en medarbetare som:

 • Är en lärjunge till Jesus Kristus
 • Har en djup och bred bibelkunskap
 • Delar vår evangelisk-lutherska bekännelse
 • Har en stor tillit till Guds ord
 • Vill förmedla det kristna livet genom både lära och liv
 • Brinner för att förmedla bibelns budskap till en ung generation
 • Står bakom vår vision om världsvid mission
 • Ser vikten av ekumenik
 • Är beredd att vara bosatt i skolans närhet
 • Vill dela livet med deltagarna
 • Högskoleutbildning är meriterande
 • Diakonal erfarenhet är meriterande.
 •  Erfarenhet av mission är meriterande.
 • Erfarenhet av själavård är meriterande.
 • Erfarenhet av arbete (frivilligt eller avlönat) i församling eller förening är meriterande.

 

Tjänstegraden beräknas utifrån årsarbetstid. Arbetstiden är förlagd till måndag-fredag- Vi förväntar oss närvaro på gården minst 3-4 dagar i veckan.

Ansökningar behandlas fortlöpande.

Ansökan skickas till bibelskolan@strandhem.nu

Magnus Hagström

Missionsgården Strandhem

Smålandsvägen 48

286 35 Örkelljunga

 

Hör gärna av dig till kursföreståndare Magnus Hagström, tel. 0704-36 33 39