Bibeldag

Datum/Tid
Datum: 2022-04-26
Tid: 09:30 - 16:30


26 april

Värdar: Olle och Paula Hector (kontaktperson), Helen och Bertil Nilsson.

Dagsprogram:
9.30 Ankomst och fika

10.00 Välkomsthälsning och föredrag av Andreas Eklund Evangeliet blir synligt genom offer – Naaman och den judiska flickan (2 Kung 5)

11.00 Bensträckare

11.15 Andreas Eklund Att följa Jesus kan kosta allt – Hur ser förföljelsen ut i världen?

12.00 Middag i matsalen

13.30 Andreas Eklund ”Kom ihåg de fängslade syskonen som om ni var deras medfångar”- Hur kan vi hjälpa dem som förföljs?

Kollekt till Open Doors

Mässa

Kaffe

Slut ca 16.30

Bokning

150,00 kr

Om du har övriga upplysningar som påverkar ditt deltagande ber vi dig uppge dem i kommentarsfältet.

Vid önskan om snabb respons ber vi dig ringa eller skicka e-post. Avvikelser kan påverka priset och då önskar vi att din betalning sker när du kommer till Strandhem.

I annat fall får du gärna betala via Strandhems bankgiro 794-8110 så snart du fått bekräftelsemail på dina anmälan.


Kontakta oss

Email: info@strandhem.nu

Tel: 0435-500 77

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga