Årets kulturmiljöpris gick till Strandhem!

Strandhem fick ta emot årets kulturmiljöpris av Örkelljunga kommun under en ceremoni i FORUM Örkelljunga i lördags (22/10). Motivering till priset löd:

”Missionsgården Strandhem vid Hjälmsjöns norra strand uppfördes 1912 som privatbostaden ”Kurragömma”. Under 1940-talet inrättades missionsgården och sedan dess har flera kompletteringar, om och tillbyggnader gjorts, utan att ursprungskvaliteterna förvanskats. Kommittén för kulturmiljöpriset vill särskilt lyfta fram de övernattnings- och utbildningspaviljonger som under 2015 uppförts på anläggningen. Paviljongernas utformning när det gäller färgsättning, form, volym och placering smälter väl in i miljön och är ett lyckat exempel på hur kompletteringar i gamla miljöer kan genomföras utan att ursprungliga värden förstörs. Trots nybyggnaden är det alltjämt huvudbyggnaden som står i fokus och som får agera pampig fond för missionsgårdens verksamhet.”

Från Strandhems sida är vi djupt tacksamma och stolta över att Strandhems nybyggnation blir uppmärksammat på detta sätt. Priset är en bekräftelse på alla de goda krafter som samverkat på ett fantastiskt sätt under byggnationen. Priset är en hyllning till arkitekt, entreprenörer, gåvogivare, rådgivare, frivilligarbetare och alla engagerade för en fantastisk insats där många kuggar har samverkat för att detta skulle bli verklighet.

kultumiljopris-mottagare

 

Kontakta oss

Email: info@strandhem.nu

Tel: 0435-500 77

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.