---

Tack till Magnus

Magnus Hagström som under de senaste åren arbetat som kursföreståndare har fått en kallelse att åka ut som missionär för NLM i Norge. Inom några veckors tid åker familjen Hagström till Indonesien. Två års tjänstledighet har styrelsen beviljat honom. Magnus kommer att lämna oss och vi längtar redan efter att se honom här igen.

Från och med höstterminen 2021 går Daniel Lyckander in som  kursföreståndare för Bibelskolan.

 

---

Tack till Bibelskolan 

Bibelskolåret 20-21 avslutades för några veckor sedan och dagen före avslutningen hade vi som vi brukar, en förmiddag då eleverna får dela något från året. Det var mycket uppmuntrande och starka vittnesbörd och många tårar från elever (och även lärare tror jag :) .

Några små citat från eleverna, "Det viktigaste året i mitt liv". "Gud har visat mig vad som har legat mellan mig och honom"

Genomgående lyser en djup tacksamhet för vad vår Herre har gjort under året igenom. Gud är trofast. Han hör när vi ber och vi är så tacksamma för det arbete i förbön som du delar med oss och stöttar oss i. 

---

Vi ser fram mot en sommar med lägerverksamhet

Nu är våra konfirmander på plats och vi gläds åt att få hälsa alla 25 konfirmander och ledare välkomna

Vi planerar också för två barnlägerveckor och ett PLUS-läger.

ELU planerar också för att genomföra PULS vecka 32!!

Håll utkik i kalendern för höstens program.

 

---

Vi hoppas på fyllda stolar i höst

Förhoppningsvis kan vi till hösten få igång den verksamhet som jag tror många längtar till.

Vi har planerat att starta Kvällsbibelskolan den 14 september, med träffar var fjortonde dag fram till den 9 november.

Vi räknar också med att kunna genomföra Bibeldagar i oktober och november månad.

 

Förhoppningsvis kommer vi även att genomföra Seniorakademin vecka 42. Mer info om detta kommer!

---
---

Tack för era gåvor och böner!

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

 

---

Men genom din stora nåd får jag gå in i ditt hus, jag får tillbe i vördnad för dig, vänd mot ditt heliga tempel.

Ps 5:8

 

Varma sommarhälsningar från alla oss på Strandhem, genom Tomas

 

---