---

Nytt År

Det nya året 2021 har börjat som det gamla 2020 slutade - helt beroende av Herrens nåd och hjälp!

Verksamheten präglas av de begränsningar som de allmänna restriktionerna innebär. Med andra ord kan vi inte planera för olika samlingar och läger. Externa evenemang, bjudningar och minnesstunder har också reducerats betydligt.

Därför permitteras nu en del av personalen, främst de som arbetar med lokalvård, och i köket.

---

Bibelskolan och Missionsakademin

Undervisningen bedrivs som planerat för Bibelskolan, med undervisning i lektionssal, med behörigt avstånd med varandra,  men ibland som distansundervisning. Alla elever och lärare är friska och stämningen är bra, trots allt. 

Missionsakademins undervisning sker också den både på distans och i föreläsningssal.

 

Nu ser vi fram mot nya ansökningar både till Bibelskola och till Missionsakademin! 

 

---

 

Barnledartjänsten

I höstas annonserade vi efter en efterträdare till Birgitte. Av olika skäl har familjen Madvig Olsens planer ändrats, varför Birgitte står till förfogande för att fortsätta leda barnverksamheten på Strandhem. Det är vi mycket tacksamma för.

Vi känner det mycket angeläget att det finns personer med stort engagemang som kan leda och utveckla denna mycket viktiga verksamhet.

---

Bokrea i Bokhandeln

Välkomna att besöka och handla i den välsorterade Bokhandeln i källarlokalerna på Strandhem. BV förlag har laddat upp med många böcker.

Välkomna att fynda!

---

Kalendern

---

…är just nu fylld med avbokningar, och det är ovisst när verksamheten kan återgå till det normala. Vi längtar efter att kunna hälsa alla Strandhemsvänner välkomna, till Bibeldagar, till läger, återträffar, till loppis etc. Men vi vet inte när…

Till dess hoppas vi på och ber om ditt fortsatta stöd; både dina böner och dina gåvor är nödvändiga för Strandhem. Utan båda dessa blir det svårt.

 

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

Herre, till himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.

Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet.

Både människor och djur räddar du, Herre.

Hur dyrbar är inte din nåd, o Gud! Människors barn har sin tillflykt i dina vingars skugga.

De mättas av rika gåvor i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka.

Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

Ps 36:6-10

Strandhems styrelse / Tomas Nilsson

---