---

Middagserbjudande - Strandhemsfest hemma

På pingstafton ger vi möjligheten att köpa en festlig middag. Perfekt för dig som vill fira in pingsten och samtidigt hjälpa Strandhem med ekonomin. Vi har den redo för avhämtning eller hemkörning kl. 17.00 på pingstafton den 30/5. Frode Kollberg står för matlagningen.
Se menyn och gör din beställning på hemsidan.

---

Upprop för Strandhem

Många Strandhemsvänner har redan insett att vi lider ekonomiskt till följd av Coronapandemin och
har ökat sitt givande. Vi är mycket tacksamma för alla gåvor och för alla som till och med ökat sitt
givande. Stort tack, må Gud välsigna!
Vi vill med detta upprop uppmärksamma fler Strandhemsvänner om hur det är;
Nästan all verksamhet utöver Bibelskolan har ställts in, extrainkomster, som tidigare kommit in
genom kalas och bjudningar och uthyrning till externa grupper etc., har i stort sett uteblivit. Till det
kommer att vi tvingats ställa in loppis. Så vi går med stora underskott och nu närmar sig sommaren, som alltid är en utmaning ekonomiskt.
Därför vädjar vi till alla Strandhemsvänner om hjälp. Vi ber om förbön för att sommarens planerade barn- och ungdomsverksamheter ska kunna genomföras och vi ber om frikostiga gåvor. Det är nödvändigt för att kunna genomföra konfirmations- och barnlägren.
Gud välsigne dig!
//Styrelsen

---

Radioresa

På hemsidan går det att lyssna på när några av deltagarna från Strandhems Bibel- & lärjungaskola berättar om sina minnen och reflektioner från resan till Israel och främre Asien i höstas. Programmet har sänts på Örkelljunga närradio under våren.

---

Tack för era gåvor och böner!

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

Dig, Herre, tillhör storhet och makt,

härlighet och glans och majestät,

allt som finns i himlen och på jorden.

1 Krön 29:11

 

Varma majhälsningar från alla oss på Strandhem, genom Daniel Lyckander

 

---