---

Tack för året

Tack till alla er som gör Strandhem möjligt! Vill särskilt rikta ett tack till alla regelbundna ideella insatser, i vaktmästeri, i köket och med städning! Utan er hade inte gården kunnat hållas i ett så fint skick eller bedriva den verksamhet vi gör. Tack också för alla punktinsatser, tack till er som var med på arbetsdagarna i oktober och ni som hjälpt till med julborden!

 

Nu vill vi önska alla er Strandhemsvänner en välsignad jul och ett gott nytt nådens år 2020!

---

Jesus är Kung

I år heter nyårslägret för ungdomar 'Passion for People: Kungen'. Det arrangeras av ELU tillsammans med Credo. Mer information om lägret kan du hitta här. Vi väntar ungefär 300 ungdomar till Strandhem. 

 

---

Vårens program

Välkommen till vårens program! 

Kvällsbibelskolan som samlas under fem tisdagskvällar med start 14 januari.

barnledardag 18 jan med Sofia Ödman och Daniel Ringdahl

bibeldag 22 jan med Daniel Johansson,

sportlovsläger 16-18 februari

---

Kom ihåg Strandhem i era julgåvor och böner!

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

Men ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba."

Luk 2:10-12

 

En god och välsignad julhelg från alla oss på Strandhem, genom Daniel Lyckander

 

---