---

VÄLKOMMEN TILL ARBETSDAGAR!

Tillsammans hinner vi mer – tillsammans blir det roligare! Därför vill vi bjuda in till arbetsdagarna fredag och lördag den 12-13 april.

Det finns alltid mycket arbete på missionsgården särskilt nu när våren kommer. Både byggnader och park behöver underhållas och det är ofta så att uppgifterna är flera än vad vi själva hinner med. Det behövs städning av alla gräsytor, rabatter och fönster behöver putsas. Vår strävan är ju att det alltid ska vara snyggt och i ordning för alla de gäster som kommer hit.

---

Du är kompetent och behövs

Vi vet att det finns många kompetenta människor ute i ELM-föreningarna som har ett hjärta för Strandhem. Tillsammans med oss som jobbar här kommer din insats att betyda mycket.

Med ”kompetenta” menar vi att här finns uppgifter för alla oavsett om du känner dig mer eller mindre kunnig.

---

Dagsupplägg och anmälan

Vi börjar arbetsdagarna kl. 08.00 och slutar med fika kl. 15.00. Kan du endast vissa timmar de dagarna så är det inget problem – kom när du kan. Strandhem bjuder på mat och dryck. Skulle någon önska övernattning så går det också att ordna.

För att underlätta planeringen, beställa mat i köket och göra dagarna effektiva vill vi att du anmäler dig via mail: vaktmastare@strandhem.nu eller till Jan-Anders Nilsson 0705-240835. Du får gärna berätta vad du helst vill arbeta med, så kan vi i förväg sätta ihop arbetsgrupper. Tänk på att vi behöver din anmälan i god tid!

---

Tack till Herren som skapar allt nytt!

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden.” 1 Mos 1:26-28

---

Du är mycket välkommen att dela glädjen i att jobba tillsammans med oss på Strandhem!

 

Varma hälsningar från,

Vaktmästeriet och tekniska kommittén

---