---

Nytt år

Strandhem gick in i 2019 med att gården fylldes med 300 ungdomar som deltog på Credos och ELUs nyårsläger Passion for People: Missio Dei. Två deltagare summerade sina intryck såhär:  "Han sökte upp mig. Det behövdes."

"Gud har väckt en större längtan i mig att sprida Hans ord och visat mer på sin plan för mitt liv. Jag känner mig tryggare och starkare i tron."

---

Sportlovsläger

På sportlovet kommer det vara ett sportlovsläger för åk 1-6. Det pågår mellan 17/2 och 19/2. Välkomna! För info och anmälan se hemsidan.

---

Bibeldagar

Årets första bibeldag blev välbesökt. Det återstår tre tillfällen under våren. Kom gärna på en eller flera bibeldagar! Den 26/2 är det Curt Westman och Lillemor Larsson på programmet, den 20/3 är temat "Mission här hemma" och den 25/4 är temat "Petrus efter Jesu uppståndelse".

 

---

Kök och vaktmästeri

Var gärna med i bön och sprid info för tillsättandet av de lediga tjänsterna i kök och vaktmästeri. Gårdens verksamhet hade inte fungerat utan frivilliginsatser. Vi behöver särskilt fler volontärer till köket just nu. Vill du vara med någon gång eller flera? Kontakta gårdsföreståndare Tomas Nilsson med dina möjligheter eller för mer information, tomas.nilsson@strandhem.nu eller 0435-50077.

---

Kom ihåg Strandhem i era gåvor och böner!

PlusGiro: 36 98 24-8

BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

Du, Herre, är god och förlåtande, stor i nåd mot alla som ropar till dig.

Ps 86:5

 

Varma hälsningar från alla oss på Strandhem, genom Daniel Lyckander

 

---