---

Tack för en fantastisk sommar!

Sommaren började med ett härligt konfirmationsläger med 25 deltagare och deras engagerade ledare. 

Sedan har läger avlöst varandra med många frivilliga ledare och ungdomar som växt i sin tro på Jesus och fått utvecklas som människor.

---

Läger - det är grejen!

Vid våra två barnlägerveckor samlades 100 barn. Det är stort att få förmånen att träffa alla dessa glada och livliga barn och lära dem om Guds kärlek. 

Det är frivilliga ledare som gör detta möjligt. Vill man hjälpa till med något meningsfullt så är dessa läger en verklig möjlighet.

Tyvärr fick vi ställa in Pluslägret (åk 6-7) med 25 anmälda deltagare för att vi saknade ledare. Det var en stor besvikelse. Nu jobbar vi för att detta aldrig mer ska behöva upprepas och är glada för utlovad hjälp vid kommande läger under hösten och våren. 

Jesus säger: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att han sänder arbetare till sin skörd".

Uppmärksamma oss gärna på vilket av alla läger under året som du skulle kunna tänka dig att hjälpa till på. Du kan vara vårt bönesvar! Kontakta Birgitte Olsen.

---

Återträff och Puls

Årets konfirmationsåterträffsvecka blev många kära återseenden, svalkande bad och roliga aktiviteter varvat med viktiga stunder vid Jesu fötter. Undervisningen handlade om Apostlagärningarna med ämnen som ”Paulus missionsresor”, ”Att bemöta naturalism/ateism” och ”Hur uppstår tro?”. Det märktes att flera av konfirmanderna inte bara vuxit på längden sedan sist, utan även i relationen till Jesus. Fantastiskt!

Efter fem dagar med enbart konfirmandgruppen övergick återträffen i PULS. Det var uppmuntrande att se hur konfirmanderna tog hand om varandra i folkmyllret och trivdes med att äntligen få vara med på lägret. Temat för den goda undervisningen var ”Frukt som består” med utgångspunkt i Jesu ord om vinstocken och grenarna i Joh 15. Stå gärna med i bön både för gemenskapen konfirmanderna emellan och att de var och en ska bli fruktbärande grenar tryggt förankrade i vinstocken Jesus!

/Anna Andersson, fritidsledare

---

25 nya deltagare på bibelskolan

Från Tornedalen i norr, slätterna runt Malmö, klipporna i Bohuslän, förorterna i Stockholm, och allt där, emellan kommer årets kursdeltagare till bibelskolan. Följ gärna vår klass i bön. Läs mer här.

Om du vill lära känna dessa ungdomar närmare (och har åldern inne) så är du välkommen till Seniorakademin. Det brukar bli en fantastisk vecka!

---

Höst med rikt programutbud

Välkommen till en kortare eller längre kurs - alltid med gott innehåll och fin gemenskap

Kvällsbibelskolan drar igång 11 september och har terminstemat "Kyrkan och missionen". Erik J Andersson är först ut bland talarna.

Strandhems bibeldag återkommer varje månad. Den 19 september kommer den tidigare Israelmissionären Andreas Johansson och talar om: "Judarna – att vara Guds folk i frälsningshistorien och i vår tid". Dagen är ett samarrangemang med bibelskolan. 

Första veckan i oktober är det Seniorakademi. Bland talarna finns bland annat Magnus Persson från United i Malmö och temat kretsar kring: "Att leva i Guds vilja". Som vanligt står generationsmötet i fokus och utflykt är planerad. 

Den 27 oktober har vi barnlägerdag för årskurserna F-6.

Den 28-30 oktober blir det Plusläger. Speciellt välkomna hälsar vi alla er som fick ert läger inställt i somras!

 

---

Det finns tusen sätt att visa generositet

Den 6 oktober bjuder styrelsen in till auktion. Det blir en dag med försäljning av allt vackert, roligt  och smakrikt som skänkts till Strandhem. Välkommen att komma och köpa och dela gemenskapen.

Tack för all hjälp

Vad vore Strandhem utan alla sina trogna vänner och bärare? Förebedjarna hjälper oss att hålla modet uppe och blicken fäst vid Jesus. Gåvogivarna skapar ekonomiska möjligheter. Volontärerna som städar, diskar, fixar och skrattar gör Strandhem levande och vackert. Just nu är vår vaktmästare Erik Hector tjänstledig för utbildning och under tiden bärs allt vaktmästeri av volontärer som gärna ställer sitt pensionärsliv till förfogande. 

Vi tackar Gud för allt detta och bjuder gärna in fler i arbetsgemenskapen och generositeten!

PlusGiro: 36 98 24-8
BankGiro: 794-8110

Swishnummer för gåvor: 123 265 57 02

---

Kom, låt oss ropa till Herren, jubla till vår frälsnings klippa! Låt oss träda fram för hans
ansikte med tacksägelse, jubla till honom med lovsång, för Herren är en stor Gud, en stor kung över alla gudar. Han har jordens djup i sin hand, och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort, och det torra som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, böja knä för Herren vår Skapare, för han är vår Gud och vi är folket i hans hjord, fåren i hans vård.

(Psalm 95)

---