Kvällsbibelskola

Fördjupning och uppbyggelse mitt i vardagen

Varje termin presenteras en bibelstudieserie med ca 6 samlingar som man kan anmäla sig till och följa. Samlingarna är på tisdagskvällar kl 18.30-21.00. Fika serveras i en paus.

Samlingarna har blivit mycket uppskattade för sitt själavårdande och teologiska djup. De olika föredragshållarna är väl inlästa på sina ämnen och erfarna undervisare. Det finns ofta utrymme till diskussion och samtal över ämnet.

Kursledare: Lars-Åke Nilsson tel. 0435-460562

Nya evenemang kommer...