Kurser och temadagar

Listan över kurser och temadag kan göras lång. Det årlig utbudet anpassas till den efterfrågan och intresse som visar sig.

Exempel:

  • Äktenskapskurs
  • Predikantdagar
  • Skapardagar
  • Föreläsningar i dagsaktuella ämnen
  • Själavårdskurs
  • Inspirationsdagar för barnverksamhet, församlingsplantering, musikledning, journalistiskt skrivande

Vi tar tacksamhet emot idéer på kurser och hjälp att genomföra dem.

Kommande evenemang

Klicka mer på titeln på ett evenemang för att läsa mer och boka plats. Välkommen!

Apr 2018

Datum Evenemang Tid
onsdag 25/4 - 26/4 Apologetikdagar med Stefan Gustavsson Hela dagen

Jul 2018

Datum Evenemang Tid
måndag 23/7 Föräldraseminarium om barns sexualitet 10:00 - 12:00