Undervisning

Få större insikt och fördjupade perspektiv.

Gud vill att vi ska växa i tro och kunskap om honom. Därför är undervisningen viktig. Genom den vill vi:

 • ge fördjupad kunskap i Bibeln och kristen tro.
 • göra kunskapen relevant för vår tid.

För att uppnå detta har vi gett varje vecka ett tema. Veckans lektioner belyser temat utifrån olika perspektiv och försöker förstå vad detta innebär för oss i vår situation. Därför har vi ett nytt schema varje vecka och stor flexibilitet.

Undervisning leds både av Strandhems lärare och ett stort antal spännande och kunniga gästföreläsare.

Exempel på veckotema:

 • GT:s historia
 • Vem är Gud?
 • Bön
 • Kristen tro och annan tro
 • Jesus som lärare
 • Jesus död och uppståndelse
 • Andens frukter
 • Gud och det onda
 • Relationer
 • Breven som förändrade världen
 • Ledarskap
 • Kallad att leva annorlunda
 • Förnyelse/väckelse
 • Retreat
 • Andens gåvor
 • Evangelisation
 • Guds ledning
Strandhems bibel- och lärjungaskola

Kontakta oss

Bibel- och lärjungaskolan

kursföreståndare Daniel Engelbrekt

Tel: 0435-51477, 0709-239308

Email: bibelskolan@strandhem.nu

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga