Fakta

Du är mycket välkommen att besöka skolan för att se om den är något för dig.

Datum

  • Höstterminen: 27 augusti – 22 december 2017
  • Vårterminen: 8 januari – 5 juni 2018

Behörighet

Välkommen att söka är du som är född 1998 eller tidigare, eller gått ut gymnasiet. Vi tar gärna emot äldre elever och de som har mer livserfarenhet. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Avgifter

All undervisning är gratis. Du betalar för uppehälle, missionsresan och litteratur

Strandhems Bibel- och lärjungaskola drivs som internat. Du har eget möblerat rum men dusch och toalett är gemensam på respektive avdelning. Detta kostar 1300 kr/skolvecka. Ett läsår omfattar sammanlagt 35 skolveckor.

Om du vill dela rum kostar det 1150 kr/skolvecka. Att få ett delat rum förutsätter att någon annan önskat samma sak.  Det är inte bara ett ekonomiskt värde i att dela rum utan också ett socialt värde.

Om man önskar en specialkost (tex vegetarian eller vegan) som inte är medicinskt styrkt av läkarintyg blir det ett högre pris på ca 80 kr i veckan. Detta beror på merarbetet för kökspersonalen.

I veckoavgiften ingår rumshyra (internatet är stängt under jullovet och resan), stenciler, internet, transporter i samband med undervisning, olycksfallsförsäkring samt mat måndag morgon till fredag lunch. Det finns möjlighet att själv laga mat under helgerna.

Den tre veckor långa missionsresan kostar 17 000 kr/elev. Om de faktiska kostnaderna överstiger detta belopp subventioneras det av Strandhem. Det innebär att vi alltid kan erbjuda en mycket prisvärd resa. Om majoriteten i klassen är överens om att resa på t.ex. safari eller något annat turiständamål som man inte vill missa när man har möjligheten tillkommer kostnader för detta som eleverna står för. Strandhem ombesörjer vaccination utifrån vad som behövs i landet vi besöker men kostnaderna för detta står man själv för. Den som har vacciner sedan tidigare slipper därmed denna kostnad. Under reseveckor slipper du internatkostnaderna. Det finns stipendier att söka som kan vara till stor hjälp. Dessa stipendier söker varje elev själv från t.ex. fonder som är knutna till hemorten eller hemförsamling. Initiativrika elever har genom åren samlat in mycket pengar genom personlig fundraising inför resan.

Resan är obligatorisk om man inte har särskilda skäl.

Kurslitteratur kostar cirka 1000 kr. Som elev har du 10% rabatt i Strandhems bokandel.

Studiemedel

Strandhems Bibel– och lärjungaskola drivs som folkhögskolekurs under Glimåkra Folkhögskola och berättigar därmed till statligt studiestöd. Om du är 20 år eller yngre (t o m vårterminen det år du fyller 20) är du berättigad till studiehjälp på 1.050 kr/månad och ett inackorderingstillägg på 1.190–2.350 kr/månad beroende på avståndet mellan hemmet och skolan. (Summorna kan förändras).

Om du är 20 år och äldre är du berättigad till studiemedel och studielån från CSN. Beloppen kan variera beroende på ålder och andra faktorer. För att få reda på vad just du är berättigad till bör du kontakta CSN, tfn. 0771-276 000 eller www.csn.se. Du kan även kontakta Glimåkra folkhögskola på tfn. 044-44800.

Ansökan

Sista anmälningsdagen är 1 maj, därefter i mån av plats hela sommaren. Vi har begränsat antal platser.

Antagning

Med utgångspunkt i den sökandes ansökan, personliga brev och referenser, gör Strandhems lärare en bedömning utifrån personliga förutsättningar och behov. Vi eftersträvar en jämn fördelning på kön och ålderskategorier. Antagning görs fortlöpande med början i februari eller mars månad. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdag (1 maj) behandlas i mån av plats.

Skolans teologiska hemvist

Vi står i en evangelisk-luthersk bekännelsetradition med full tilltro till Bibeln som högsta auktoritet. Strandhem ägs av lokala föreningar i ELM (Evangelisk Luthersk Mission – bibelstrogna vänner). Lärarna har bakgrund i olika kyrkor och därmed en bred erfarenhet. Skolans atmosfär präglas av ELMs lekmannaverksamhet och missionsiver.

Vi är glada för att elever och gästföreläsare kommer från en bred ekumenik bakgrund. Vi lyfter därför upp många frågor utifrån olika synsätt och låter det berika vårt bibelstudie.

Strandhems bibel- och lärjungaskola

Kontakta oss

Bibel- och lärjungaskolan

kursföreståndare Daniel Engelbrekt

Tel: 0435-51477, 0709-239308

Email: bibelskolan@strandhem.nu

Address:
Missionsgården Strandhem
Smålandsvägen 48
SE-286 35 Örkelljunga