Kvällsbibelskola

Datum/Tid
Datum: 2018-10-09
Tid: 18:30 - 20:45


Välkommen till kvällsbibelskola.

Kvällens ämne: Kyrkan som gemenskap

Talare: Daniel Lyckander