Bibeldag

Fler evenemang:

Datum/Tid
Datum: 2018-09-19
Tid: 10:00 - 17:00


Välkommen till Strandhems bibeldagar som är präglade av gemenskap med varandra och livet med Jesus. Bibeldagar är vila inför Herren som genom sitt Ord ger kraft till vardagen och frid i sinnet. Kom och dela gemenskapen, uppbyggelsen och den goda maten!

Ämne: Judarna – att vara Guds folk i frälsningshistorien och i vår tid

Talare: Andreas Johansson, tidigare israelmissionär i Haifa och numera präst i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn i Norge.

Samlingen är ett samarrangemang med Strandhems bibelskola.

Sångstund med Anders Andersson från Vikbolandet.

Värdar: Karin Johansson, Arne Engström, Ola och Ulla Hector

 

Tider:

10.00  Välkomsthälsning och samling

11.00  Fika i matsalen

11.30  Samling

12.15  Middag i matsalen

13.30  Samling, kollekt

15.00  Fika i matsalen

15.45  Nattvardsmässa i mötessalen

 

 

Bokning

150,00 kr

Deltagare 1

Om du har övriga upplysningar som påverkar ditt deltagande ber vi dig uppge dem i kommentarsfältet.

Vid önskan om snabb respons ber vi dig ringa eller skicka e-post. Avvikelser kan påverka priset och då önskar vi att din betalning sker när du kommer till Strandhem.

I annat fall får du gärna betala via Strandhems bankgiro 794-8110 så snart du fått bekräftelsemail på dina anmälan.